19.9.2019 / admin

Korkeasaaressa keskitytään henkilöstön jaksamiseen

Jokainen työyhteisö on erilainen ja niissä kohdataan myös erilaisia haasteita hyvinvointiin liittyen. Hyvinvoinnin peruspilareiden tarkastelusta on kuitenkin hyötyä meistä aivan jokaiselle – vietimmepä työpäivämme toimistossa istuen tai fyysistä työtä tehden.

Henkilöstön jaksaminen

Korkeasaaren eläintarhan henkilökunta tekee paljon fyysistä työtä. Työpäivän aikana työntekijät kerryttävät askeleita kävelemällä pitkin tarha-aluetta, nostelevat painavia kuormia ja pitävät muun muassa kulkuväylät puhtaina. Päivittäinen kuormitus nousee useilla jo työpäivän aikana niin korkealle tasolle, että terveyttä edistävän liikunnan määräsuositukset tulevat täyteen.

Työyhteisön sisällä työntekijöiden välillä on kuitenkin paljon hyvinkin erilaisia  työtehtäviä. Osa työntekijöistä viettää suurimman osan työajastaan toimistossa, jolloin fyysinen aktiivisuus ei välttämättä yllä samalle tasolle kuin päivänsä tarhan puolella työtä tekevillä. Näin ollen myös hyvinvoinnin kannalta on olennaista keskittyä löytämään jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeimmät kehityskohteet.

Yhteisiä hyvinvoinnin peruspilareita on kuitenkin hyvä tarkastella meistä jokaisen – viettipä työpäivänsä toimistossa istuen tai fyysistä työtä tehden. Korkeasaaren eläintarhassa halutaankin keskittyä erityisesti levon ja kuormituksen tasapainoon sekä aktiiviseen palautumiseen.

Eläintarhalla pidetyssä Kick Off -tilaisuudessa erityistä mielenkiintoa herättivät oman hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetut aktiivisuuslaitteet. Omaa aktiivisuutta tai levon tarvetta on usein vaikeaa arvioida objektiivisesti. Siihen aktiivisuuslaite onkin oiva apukeino, jonka avulla on helpompi hahmottaa, millä hyvinvoinnin osa-alueella juuri itsellä on eniten kehitettävää.

Korkeasaaren eläintarhan suunnittelija Jenni Ahtiainen onkin huomannut projektin herättäneen mielenkiintoa kollegoidensa keskuudessa.

”Hyvin on projekti lähtenyt käyntiin! Aktiivisuusmerkintöjen tekeminen on herättänyt mielenkiintoa henkilöstön keskuudessa”

Aktiivisuus vaatii vastapainokseen lepoa. Syksyn ajan myös Korkeasaaren työntekijät pääsevät tarkastelemaan ja kehittämään omaan palautumiseensa liittyviä teemoja. Niissä kun riittää pureskeltavaa – meille kaikille!


Olisitko sinäkin valmis panostamaan itsesi tai henkilöstösi hyvinvointiin? Ota meihin yhteyttä!

Antti Luukkanen: antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi / +358 44 381 3336