29.5.2023 / Emmi Jokinen

ALM Partners: tasapainon tavoittelua

ALM Partnersilla ei idealisoida finanssialan perinteistä "work hard, play hard" -mentaliteettia vaan on ymmärretty, että laadukasta asiantuntijuutta ei saavuteta uupuneilla mielillä ja sen vuoksi palautuminen on ensisijaisen tärkeää.

ALM Partners tarjoaa finanssialan toimijoille huippuosaamista ja ratkaisuja riskienhallintaan, viranomaisraportointiin ja tiedonhallintaan. ”Teemme ahkerasti töitä, mutta yhtä tärkeää on antaa aikaa palautumiselle ja rentoutumiselle”, korostaa ALM Partnersin marketing associate Jarkko Pitkänen.

Vuoden 2023 alussa käynnistynyt hyvinvointivalmennus tarjoaa työkaluja tasapainoisen arjen hallintaan yhdessä Liikkuvan Suomen valmentajien tuen kanssa. ALMilla työpaikan hyvinvointi on kaikkien asia, ja tiimihenkeä edistetään yhteisillä tempauksilla ja urheilutapahtumilla.

Liikkuvan Suomen Emmi Jokinen valaisee valmennuksen taustoja: ”Työpaikat ovat todella erilaisia, minkä vuoksi valmennusmuoto rakennetaan aina organisaation omien tarpeiden pohjalta. ALMilla valmennuksen keskiössä on työn ja arjen tasapainon saavuttaminen. Olemme juuri aloittaneet valmennusjakson aivoergonomiasta, jossa pohdimme keinoja tukea työkykyä ja palautumista vaativassa asiantuntijatyössä.”

Henry Mannin, olympiaurheilijan ja pyörätuolikelaajan pitämä luento on herättänyt ajatuksia valmennuksen aikana. Hän inspiroi jokaista olemaan oman elämänsä sankari ja toteaa: ”Tavoite ilman suunnitelmaa on pelkkä toive.”

Mannin maksiimia voidaan soveltaa myös työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamiseen. Ymmärrämme nykyään paremmin kuin koskaan henkisen ja fyysisen palautumisen merkityksen.

On tiedossa, että työt eivät lopu koskaan. Mitäpä jos korostaisimme palautumista yhtenä tärkeänä ja tavoitteellisena tekijänä muiden työhön liittyvien tavoitteiden ohella? Kiireisinä aikoina on hyvä pohtia, miten voimme tukea omaa palautumistamme ja hyvinvointiamme niin töissä kuin sen ulkopuolellakin, varmistaen energian riittämisen. Tähän on monia keinoja. Jotkut hyötyvät pidemmistä yöunista, jotka ylittävät 20 minuuttia, kun taas toisille toimii puhelinten ja älylaitteiden sammuttaminen kello 21.

Laadukasta asiantuntijuutta ei saavuteta uupuneilla mielillä. Siksi ALMilla  on tavoitteena saavuttaa harmoninen yhdistelmä ahkeruutta työssä ja rauhaa vapaa-ajalla.

20.3.2023 / Emmi Jokinen

Siemens Financial Services: yhteisöllisyyttä ja parempaa palautumista

Asiakasyritystensä rahoitusratkaisujen ohella Siemens Financial Services pitää huolta henkilöstöstään. Yhteisöllinen työhyvinvointivalmennus ja palautumisen nostaminen yhteiseksi asiaksi tekee hyvää niin tiimille kuin sen asiakkaillekin.

Siemens Financial Services (SFS) tarjoaa räätälöityjä, joustavia rahoitusratkaisuja yrityksille. Kokonaisvaltaisten rahoitusratkaisujen avulla asiakasyritys voi esimerkiksi investoida uusiin laitteisiin, koneisiin ja ajoneuvoihin sitomatta pääomaa suuriin kertainvestointeihin tai kuormittamatta maksuvalmiutta. 

Kokonaisvaltaista on myös SFS:n panostaminen työyhteisön hyvinvointiin. Yhteistyötä Liikkuvan Suomen kanssa suunniteltaessa SFS:lle oli tärkeää, ettei työhyvinvointivalmennus keskity vain fyysisen kunnon kohottamiseen.

Tärkeänä tekijänä on osallistaa mahdollisimman moni työntekijöistä ja lisätä yhteisöllisyyden tunnetta. SFS seuraa aktiivisesti työntekijöidensä hyvinvointia erilaisilla henkilöstökyselyillä ja koki, että yhteistyöllä Liikkuvan Suomen kanssa voitaisiin pureutua kyselyissä esiin nousseisiin kehityskohteisiin.

Siemens Financial Services halusi keskittyä etenkin työntekijöidensä palautumisen tukemiseen. Palautuminen on laaja kokonaisuus, johon vaikuttaa mm. hyvä uni, päivän tauottaminen ja aktiivisuuden ja levon tasapainottaminen. Ensimmäisen kymmenen viikon valmennusjakson palaute on ollut kiittävää. Aktiivisuusrannekkeen käyttö ja HeiaHeia yhteisöllisenä, osallistavana alustana ovat olleet erityisen pidettyjä.

Siemens Financial Servicesin Marianna Poutanen kertoo lisää tiimin kokemuksista: ”HeiaHeian käytössä alustana on parasta kollegoiden kannustaminen. Näemme kuvia ja päivityksiä työkavereiden arjesta. Se lisää tuttavallisuutta ja kokemusta siitä, että olemme yhtenäinen tiimi.”

”Työhyvinvointivalmennuksen suunnitteleminen Liikkuvan Suomen kanssa on ollut helppoa ja mukavaa. On innostavaa pallotella ajatuksia ja ideoita yhdessä SFS:n ohjausryhmän ja Liikkuvan Suomen valmentajien kanssa, ja koemme, että toiveitamme kuunnellaan”, kertoo Poutanen.

Liikkuvan Suomen valmentaja Kirsi Roos näkee SFS:n lähestymistavassa paljon kiitettävää: ”Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa ja se kannattaa aloittaa niistä teemoista ja haasteista, joita yrityksen henkilöstö on nostanut esille. Siemens Financial Servicesin ohjausryhmällä on tärkeä rooli valmennuksen kehittämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. On ollut ilo olla SFS:n mukana rakentamassa kestävää, kaikkien yhteistä matkaa kohti parempaa arkea ja jaksamista.”

Palautumisen jälkeen Siemens Financial Servicesin työhyvinvointivalmennus jatkuu aivoergonomia teemalla.

2.3.2023 / Emmi Jokinen

Siemens Mobility: työhyvinvointia Suomessa ja Baltiassa

Siemens Mobilityn ja Liikkuvan Suomen yhteistyö työhyvinvoinnin parissa on saanut 70 % kollegoista valmennukseen mukaan ja luonut uutta, kannustavaa yhteisöllisyyden tunnetta.

Siemens Mobilitylla halutaan panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vuoden kestäneen yhteistyön aikana on keskitytty erityisesti arjen hyvinvointiin ja työn hallintaan. Valmennusjaksojen teemoihin on kuulunut niin aivoergonomiaa ja kuormituksen hallintaa kuin lepoa ja palautumistakin.

Hyvinvointivalmennus on lisännyt yhteisöllisyyttä. Sen myötä kollegoita ja esihenkilöitä on kannustettu puhumaan työhyvinvoinnista ja tekemään henkilökohtaisia hyvinvoinnin tekoja. Kun valmennukseen lähtee koko tiimi mukaan, syntyy hyvinvoinnin tukemisesta hyvän kierre ja koko porukan asia.

Liikkuvan Suomen valmennus nivoutuu yksilön omiin oivalluksiin ja pieniin muutoksiin työn ja arjen hallinnassa. Tärkeä osa valmennusta on toisten tsemppaminen ja kokemusten jakaminen. Siemens Mobilitylla on kiinnitetty erityistä huomiota palautumiseen ja nukkumiseen, joita kukin on voinut seurata henkilökohtaisen aktiivisuusrannekkeen avulla.

Kestutis Ciplys johtaa Siemensin Liettuan aluetoimistoa ja on myös itse kiinnostunut oman hyvinvointinsa seuraamisesta ja kehittämisestä. Kestutis on toiminut osana Siemens Mobilityn ohjausryhmää Liikkuva Suomi -valmennuksen aikana.

Siemens Mobilitylla valmennukseen lähti mukaan 70 % kutsutuista, yhteensä 47 tiimin jäsentä. Jo ensimmäisten viiden kuukauden aikana mittariin kertyi yhteensä yli 24 miljoonaa askelta ja työkaveria kannustettiin 4 692 kertaa, kertoo Liikkuvan Suomen kokoama anonyymi data.

”Olen kiinnostunut hyvinvointini seurannasta ja seurannut omaa dataani aktiivisuusrannekkeen avulla jo useamman vuoden ajan. Kun liityin Liikkuva Suomi -valmennusalustalle, tuntui, että etenin seuraavalle tasolle. Motivoidun erityisesti hyvinvointipisteistä, joita kertyy liikunnasta, kollegoiden kannustamisesta, nukkumisesta ja hyvinvoinnin teoista. Ne kannustavat minua kehittymään viikko viikolta”, sanoo Kestutis.

Esihenkilöillä on tärkeä rooli valmennuksessa

Kestutis johtaa esimerkillään: ”Esimerkillä johtaminen on paras tapa toimia. Toimin itse näin ja odotan samaa myös esihenkilöiltä. Työhyvinvointivalmennuksen aikana olin positiivisesti yllättynyt yhtiön johdon osallisuudesta. Johtajat todella toimivat esimerkkeinä; osallistuivat ja motivoivat muita ja kutsuivat kollegoita mukaan yhteiselle hyvinvointimatkalle.”

Siemens Mobilityn ohjausryhmä kertoo, että kun työhyvinvoinnista puhuminen normalisoidaan, siitä on OK keskustella myös ammatillisissa palavereissa. Työhyvinvoinnin eri aiheista tulee arkipäivää ja keskusteluista voi syntyä uusia positiivisia asioita.

Kestutis kertoo, että positiivinen vaikutus tiimiläisissä näkyy myös ulospäin. Itsestä huolehtiminen auttaa jaksamaan kiireisinä ja stressaavina aikoina.

Työhyvinvointi osaksi viikkopalavereita

Hyvinvointivalmennus on saanut hyvää palautetta osallistujilta. Hyvinvoinnista puhutaan viikkopalavereissa.

”Olemme kaikki pitäneet siitä, että valmennukseen on pysähdytty ja että meidät on kaikki ”pakotettu” pohtimaan omaa ja tiimin jäsenten työhyvinvointia. Kun olet stressaantunut ja kiireinen, nämä tärkeät asiat jäävät helposti paitsioon”, kertoo Kestutis tiimin kokemuksista.

”Suurin osa kollegoista on lähtenyt valmennukseen mukaan, ja he ovat olleet aktiivisia omassa elämässään. Tämä tekee minut iloiseksi. Puhumme hyvinvoinnin asioista viikoittain palavereissamme ja kehitys on ollut todella lupaavaa. Toivottavasti matka jatkuu samaan suuntaan edelleen”, Kestutis iloitsee.

23.2.2023 / Emmi Jokinen

Seesteisestä sesonkiin: mitä valmennus toi?

Verkatehtaan tapahtumatalon työrytmi heilahtelee seesteisestä sesonkiin. Kiireisinä aikoina kuormitus lisääntyy ja siitä palautuminen voi kestää kauan. Millaisia kokemuksia työhyvinvointivalmennus Liikkuvan Suomen luotsaamana toi?

Hämeenlinnan Verkatehtaan tiimi tekee vuosittain sadoista tapahtumista totta, mutta jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavat toiminnan kausiluonteisuus ja sesongin pitkät työpäivät. Liikkuva Suomi rakensi Verkatehtaan henkilöstölle lepoon ja palautumiseen painottuneen valmennuskokonaisuuden, joka auttaa tiimin jäseniä tunnistamaan kuormituksen ja hallitsemaan sitä paremmin.

Valmennuksen punaisena lankana kulkivat pienet arkiset muutokset, jotka näkyivät hyvinvoinnin kokonaisvaltaisena kasvuna. Niiden tunnistamisessa auttoivat Firstbeat-älylaitteet, joiden avulla henkilökohtaista kehitystä ja oman kehon reagointia kuormitukseen ja palautumiseen oli helppo seurata.

Viiden kuukauden mittainen työhyvinvointivalmennus ravisteli monia tiimin jäseniä miettimään omaa jaksamistaan.

Tuotantopäällikkö Ann-Mari Virta löysi valmennuksesta niin rauhaa kuin uutta virtaakin: ”Valmennus palautti minulle mieleen levon tärkeyden. Perheenäitinä pohdiskelin omien voimavarojeni riittävyyttä ja ajatusta siitä, että kaikkea ei aina tarvitse jaksaa. Minulle sopiva palautumistapa löytyi teatterista! Oli mahtavaa, että työnantaja mahdollisti tämän valmennuksen.” 

Liikkuvan Suomen valmentaja Tiina Ven kulki tiimin matkassa alusta asti. ”Verkatehtaan väki on työhönsä sitoutunutta, mutta työstä irrottautuminen vapaa-ajalla ei aina onnistu, varsinkaan sesonkiaikaan. Palautuminen on silloin todella haasteellista. Valmennuksen aikana nostimme esiin omien elintapojen merkitystä. Pienten arkisten muutosten vaikutus mittaustuloksiin tulikinyhteisissä keskusteluissa selkeästi esiin. Työssä jaksaminen ja siitä palautuminen ovat kiireisellä tapahtuma-alalla ensiarvoisen tärkeitä.”

29.11.2022 / Emmi Jokinen

Verkatehdas: työhyvinvointia seesteisestä sesonkiin

Liikkuva Suomi rakensi Verkatehtaalle lepoon ja palautumiseen painottuvan valmennuskokonaisuuden, joka auttaa henkilöstöä tunnistamaan kuormituksen ja hallitsemaan sitä paremmin kiireisen sesongin keskellä.

Hämeenlinnan Verkatehdas on tapahtumatalo riemukkaille yritystapahtumille, mielenkiintoisille tuotannoille ja antoisille seminaareille. Verkatehtaan tiimi tekee tapahtumista totta, mutta omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttaa toiminnan kausiluonteisuus: työn rytmi heilahtelee seesteisestä sesonkiin.

Verkatehtaan väki vastaa vuosittain satojen tilaisuuksien järjestämisestä, mutta joulua kohden vauhti kiihtyy ja sen myötä henkilöstön energiatasot heikentyvät. Liikkuva Suomi rakensi yhdessä Verkatehtaan johdon kanssa lepoon ja palautumiseen painottuvan valmennuskokonaisuuden, joka auttaa henkilöstöä tunnistamaan kuormituksen ja hallitsemaan sitä paremmin.

Verkatehtaan talousjohtaja Arto Helkiö on osallistunut valmennukseen muun porukan mukana: ”Haluamme tukea työntekijöidemme jaksamista ja löytää yhdessä keinoja pitää huolta omasta ja toistemme hyvinvoinnista ja työkunnosta. Aloitimme valmennusjakson syyskuussa ja olemme matkanneet Liikkuvan Suomen kanssa kohti vuoden kiireisintä aikaa, eli seesteisestä sesonkiin.”

Liikkuvan Suomen valmentaja Tiina Venin luotsaama valmennus on keskittynyt erityisesti palautumiseen: ”Tapahtuma-alalla kiire painottuu aina tiettyyn aikaan vuodesta. Kun kuormitus alkaa kumuloitumaan, on tärkeää osata tunnistaa missä mennään ja luoda palautumiselle oikeat puitteet.”

Verkatehdas aloitti valmennuksen Liikkuvan Suomen kanssa syyskuussa.

Verkatehtaan väki on saanut käyttöönsä Firstbeat-älylaitteet, joiden avulla oman kehon reagointia kuormitukseen ja palautumiseen on ollut helppo seurata. ”Kiireessä juutumme usein pärjäämiseen moodiin ja ylikuormitumme helposti”,kertoo Tiina. ”Firstbeatin datan avulla voimme seurata, miten kehomme reagoi ja ymmärtää helpommin, mitä se kertoo meille. Data auttaa myös meitä ymmärtämään miten juuri minun yksilöllinen palautumiseni toimii.”

Arto Helkiö antaa valmennukselle jakson puolivälissä yhdeksikön: ”Meidän porukkamme on pitänyt valmennusta hyvänä ja Tiina on osaava ja ammattitaitoinen valmentaja, joten ei muuta kuin jatketaan samalla kaavalla sesongin yli!”

Lisätiedot: Tiina Ven, valmennus ja kehitys, tiina.ven@liikkuvasuomi.fi, p. 0405620051

21.11.2022 / Kirsi Roos

Matkustaminen ja työnteko – onnistuuko etätyö nomadina?

Uusi kehitysjohtajamme Aki Helander yhdistää matkustamisen ja työnteon. Kuinka etätyö onnistuu nomadina?

Entinen sarjayrittäjä Aki Helander harrastaa lajeja, joita Suomessa ei ole helppoa tai mukavaa harrastaa: surffausta, pyöräilyä ja vapaasukellusta. Siksi Aki nauttii matkustelusta, harrastaen ja etsien autenttisia paikkoja ja kokemuksia maailmalta. Matkoilla kuitenkin parasta ovat ihmiset. Maailmalla tapaamiensa ihmisten ansiosta Aki kertoo oppineensa avarakatseisemmaksi: ”Tapaan uskomattoman hienoja ihmisiä, joilla on mielenkiintoisia näkemyksiä asioista ja jotka elävät elämäänsä eri tavalla kuin perinteisessä putkessa. Ihmiset, joita tapaan, ovat tärkeämpiä kokemuksia kuin paikat, nähtävyydet tai valokuvat.”

Millaista nomadin työnteko on käytännössä?

Haluan työskennellä mahdollisimman vapaasti, ajasta ja paikasta riippumattomasti. Liikkuvan Suomen toimitusjohtajan Antti Luukkasen kanssa heiteltiin ideoita ilmaan, ja innovatiivisena kaverina hän tarjosi minulle mahdollisuuden työskennellä maailmalta käsin Liikkuva Suomi -tiimissä. Perustin uuden yritykseni ja maksoin sen rekisteröintimaksun Dakarin satamassa odotellessani laivaa, joka oli myöhässä pari tuntia.

Etätyön tekeminen ulkomailla työhyvinvointi Liikkuva Suomi
Etätyön tekeminen ulkomailla on ollut toimiva työnteon malli Aki Helanderille.

Nettiyhteydet vaihtelevat paljon, myös Euroopan sisällä. Aina ei voi luottaa siihen, että videoneuvottelu onnistuu. Toki ei kai siihen voi aina luottaa Suomen kesämökilläkään. Kun kalenterissa on asiakastapaamisia tai muuta asiakaskriittistä työtä, pyrin olemaan hyvien nettiyhteyksien äärellä. Sisäiset ja toimittajapalaverit voi sopia uusiksi helpommin ja kehitystyötä sijoitetaan sadepäiviin ja tylsempiin hetkiin. Palavereita yritän myös kasata tietyille päiville tai vain aamupäiville, joka mahdollistaa liikkumisen ja harrastamisen paremmin. Käytän Outlookin ajastettua sähköpostien lähetystä, joka on täydellinen työkalu matkustelijalle.

Etätyön tekeminen ulkomailla työhyvinvointi Liikkuva Suomi
Tulevaisuudessa Aki haaveilee polku- tai moottoripyörämatkasta Etelä-Eurooppaan.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan matkailevalle työläiselle?

Matkustelu Amerikan mantereella ei oikein tule kyseeseen aikaeron takia. Eurooppa ja tästä itään aina Itä-Aasiaan on suotuisempaa aikaeron kannalta. Pyrin siihen, että saisin pidettyä vapauden kaikissa yhteistyökuvioissani.

Työkaluina minulla on MacBook Pro ja OnePlus 8 Pro. Puhelimessa ehdoton on tupla-SIM, jotta voi pitää Suomen ja paikallista liittymää. Usein kaipaan lisänäyttöä, jolla olen tottunut työskentelemään. Sen kanssa joutuu tekemään kompromissin nomadina.

Tulevaisuuden kannalta on upeaa, että nettiyhteydet tulevat paranemaan entisestään. Jo nykyään on hyviä nettiyhteyksiä paikoissa, joissa ei ole vielä sähköä tai juoksevaa vettä.

En tiedä vielä jatkanko nomadielämää. Pidän suunnitteluvälini lyhyenä, jotta se mahdollistaa muutokset ja päivä kerrallaan elämisen. Tulevaisuudessa aion ainakin lähteä polku- tai moottoripyörällä Etelä-Eurooppaan.

Pitkän ajan haaveenani oma katamaraani asumis-, matkustus- ja tulonhankintakäyttöön.

Liikkuva Suomi toimitusjohtaja Antti Luukkanen sanoo: ”Akin esimerkki ja draivi inspiroi meitä muitakin miettimään, millaista olisi yhdistää matkustelu työntekoon. Harva meistä haaveilee Afrikan halki pyöräilystä kannettava tietokone selässä, mutta uudet, joustavammat etätyömahdollisuudet tuovat maailman lähemmäksi kuin koskaan ennen. Onko teidän työpaikallanne keskusteltu, miten joustava ja palauttava etätyö voitaisiin yhdistää tulokselliseen työntekoon?”

26.1.2022 / Tiina Ven

Uusi vuosi ILMAN uusia lupauksia

Hiipuiko reipas uuden vuoden lupauksesi jo liikuntapaikan koronasulun alle? Ei hätää, mekään emme usko lupauksiin. Niiden sijaan uskomme tietoisiin valintoihin – vuoden jokaisena päivänä.

Vuoden vaihtuessa monella meistä on tapana käydä sisäistä keskustelua itsemme kanssa, tehdä henkilökohtaista tilinpäätöstä menneestä vuodesta ja miettiä uusia lupauksia tulevaan vuoteen. Aika usein tuo sisäinen puhe on kuitenkin hyvin kriittistä ja negatiivista. Tunnistamme itsestämme nopeasti asiat, joissa olemme epäonnistuneet ja jotka tulisi korjata.

Meillä Liikkuva Suomi -tiimissä ei mietitä epäonnistumisia. Sen sijaan keskitymme miettimään, missä olemme onnistuneet ja mitkä hyvinvointiteot ovat olleet parhaita menneen vuoden aikana. Poikkeusolot, muuttuvat olosuhteet, negatiivinen uutisointi, omat ja läheisten sairastumiset ja jatkuva epävarmuus vaikuttaa varmasti meidän kaikkien mielialaan.

Missä sinä onnistuit viime vuonna? Älä tavoittele kuuta, mieti mieluummin, mitkä asiat voit tehdä hiukan paremmin jo tänään ja huomenna sen sijaan, että siirtäisit tekemisen kauas tulevaan.

Jaksa paremmin pieniä valintoja tekemällä

Me käännämme uuden vuoden lupauksen päälaelleen ja teemme päätöksen, jonka voimme toteuttaa vuoden jokaisena päivänä. Valmennusfilosofiamme “pieniä valintoja – suuria vaikutuksia” tuottaa tulosta yhdessä vuodessa. Se on myös mahdollista oikeasti toteuttaa, eikä se romutu kesken vuoden.

Halutko voida hyvin? Me ainakin haluamme.

Jokainen meistä voi tehdä parempia valintoja omassa arjessamme ja omissa elämäntavoissamme. Nämä valinnat vaikuttavat jaksamiseen ja hyvään oloon, joka päivä.

Suuret elämäntapamuutokset valitettavan usein kariutuvat muutaman viikon jälkeen. Kesken jääneestä muutoksesta saattaa jäädä kokemus epäonnistumisesta. Mutta tällä kertaa on lupa onnistua!

Askeleet hyvinvoivaan arkeen

Vaihda isot lupaukset pieniin käytännön tekoihin. Sinä tunnet oman elämäsi parhaiten ja tiedät, mitkä ovat resursseihisi nähden mahdollista. Alla muutama esimerkki ja vinkkejä!

Ravinto

  • Lisää marjoja 1–2 aterialle päivässä.
  • Vaihda jälkiruoka hedelmään.
  • Kun otat ruokaa, täytä ensin puolet lautasesta kasviksilla.
  • Valitse täysjyväleipä vaalean leivän sijaan.

Liikunta

  • Jos kaipaat lisää aktiivisuutta, tee pieni 10 minuutin kävely ennen töitä, lounastauolla ja töiden jälkeen. Näin kerrytät yhteensä jo 30 minuuttia kävelyä päivääsi.
  • Ota kävelypalaverit käyttöösi, jos se on mahdollista. Keskittymiskykysi saattaa olla jopa parempi, kun et ole palaverin aikana tietokoneen äärellä.
  • Aloita lihaskuntoharjoittelu kevyesti. Kotona pystyt tekemään harjoituksia kehonpainolla, vastuskuminauhalla tai käsipainoilla, vaikka TV:tä katsoessa.

Palautuminen

Palautuminen ja rentoutuminen on yhtä tärkeää kuin liikkuminenkin. Alku saattaa olla haastavaa, mutta ajatusralli hiljenee harjoittelun myötä. Anna itsellesi aikaa ja lempeä hyväksyntä sille, ettei rauhoittuminen ole aina helppoa.

  • Rentoutumista voit opetella lähes missä vain. Nojaa taakse, sulje silmät ja hengitä syvään. Kiinnitä huomio siihen, miltä hengitys tuntuu nenänpäässä. Keskity syvään hengittämiseen ja tuntemukseen hetken aikaa.
  • Päätä itsellesi sopiva nukkumaanmenoaika. Sovita iltatoimet tähän aikaan sopivaksi.
  • Anna keholle ja mielelle mahdollisuus rauhoittua ennen nukkumaanmenoa: himmennä valoja ja sulje laitteet tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Muutos tarvitsee päätöksen lisäksi tekoja.

Muutosta tukemaan voit kirjoittaa itsellesi ylös mitä tavoittelet. Kirjoita jokin käytännön asia, jolla voit muuttaa oloasi paremmaksi. Esimerkiksi menen nukkumaan klo 22.30 tai syön iltapalalla ison kourallisen marjoja. Näin myös mielesi alkaa tekemään asioita käytännön toteutuksen eteen. Palaa tähän kirjoitukseen kuukauden päästä ja katso mitä on muuttunut.

Hyvinvoivaa vuotta 2022!

Terveisin Liikkuva Suomi -valmentajat Tiina Ven ja Kirsi Roos