11.1.2022 / Antti Luukkanen

Case Sony Music: Suomen Aktiivisin Työpaikka 2021 -finalisti panostaa henkilöstöön

Sony Music Finland ja Liikkuva Suomi ovat tehneet jo yli 3 vuotta yhteistyötä yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Matkalla mm. pitkäaikaiset sairauslomat ovat loppuneet kokonaan ja 13.1.2022 Sony on mukana Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun Top 3:ssa Urheilugaalassa.

Olympiakomitean webinaari 10.11.2020, Olli Sjöström (vas.) ja Antti Luukkanen.

Kysyimme Sony Musicin CFO Olli Sjöströmiltä kolme konkreettista kysymystä Liikkuva Suomi -yhteistyön tavoitteista ja vaikutuksista:

Mitä konkreettista muutosta Liikkuva Suomi -yhteistyön myötä on tapahtunut? 

”Tietoisuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on merkittävästi parantunut. Aiemmin henkilöt saattoivat ajatella, että muutos vaatii suuria steppejä ja aloittaminen koettiin hankalaksi. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen on pikemminkin marathon- kuin pikajuoksua. Muutokset lähtevät pienistä arkisista hyvinvointiteoista, joita pitää vaan jaksaa toista päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Erityisesti tietoisuus arjen aktivoinnin ja palautumisen merkityksestä hyvinvointiin on ottanut huimia harppauksia. Itse en usko lyhytkestoisiin dietteihin tai harjoitusohjelmiin, joilla pyritään saamaan vaikutukset äärimmäisen nopeasti. Pysyvä, terveellä pohjalla oleva muutos on mahdollista saavuttaa vain pidemmän ajan kuluessa.” 

Millä tavoin pääosin etänä toteutettu Liikkuva Suomi -valmennus on vaikuttanut työyhteisöönne? 

”Valmennus on noussut kahvipöytien ja virtuaalisten palavereiden keskustelunaiheeksi. Erityisesti tiimien väliset haastekisat ovat saaneet hyvää pöhinää aikaiseksi. Tavoitteenamme on alusta asti ollut, että mahdollisimman moni työntekijä saisi kipinän liikuntaan ja arjen aktivointiin ja sitä kautta innostuisi askel kerrallaan parantamaan omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Yksilötasolla olemme havainneet selkeitä vaikutuksia kasvanneena tehokkuuteena sekä yleisenä vireystason nousuna. Yrityksenä olemme jo nyt voittajia, vaikka marathon ei vielä ole edes puolimatkan krouvissa.” 

Oletko kokenut hyvinvointivalmennuksen jalkauttamisen haastavaksi tai aikaa vieväksi? 

”Kunnianhimoisena henkilönä sitä haluaa aina heittäytyä täysillä mukaan. Mikäli asian kokee tärkeäksi, niin kyllä sen ajan aina jostain löytää. Toki jalkauttamisessa on ollut omat haasteensa ja muutosvastarintansa, mutta upeat onnistumiset matkan varrella ovat antaneet uskomattoman paljon lisää energiaa. Myös tässä Liikkuvan Suomen valmennustiimi on ollut iso apuna ihan käytännönkin tasolla, kaikkea en pystyisi mitenkään suunnittelemaan ja toteuttamaan itse”.

Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen on ollut mukana Sonyn Musicin johdon ja henkilöstön sparraamisessa syksyllä v2018 tehdystä suunnittelusta saakka:

”Pitkäkestoisessa yhteistyössä molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen on avaintekijä. On ollut alusta saakka mahtava huomata Sony Musicin edelläkävijyys henkilöstöön panostamisessa pitkällä tähtäimellä, sekä myös jaksamisen kehittämisen tärkeyden ymmärtämisessä. Olemme hyvässä yhteishengessä luoneet sekä pitkäkestoisen monivuotisen suunnitelman, että vuosittaiset ja kvartaaleittain etenevät panostuskohteet. Toteutus on aina tasapainoilua sen kanssa, ettei tuoda liikaa uutta, muttei myöskään jäädä paikalleen toistamaan samoja asioita. Ihmiset kyllästyvät päivä päivältä helpommin, mutta fiksulla suunnittelulla ja toteutuksella tämäkin pystytään huomioimaan. 

Liikkuva Suomi on ollut mukana sparraamassa johtoa ja henkilöstöä käytännön tasolla joka viikko, ilman että se häiritsee ihmisten keskittymistä varsinaisen työn tekemiseen. Matka on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin, keskittyen vain kaikkein oleellisimpiin asioihin, mikä onkin Liikkuva Suomi -valmennuksen skaalautuvan mallin kivijalka. Valmennuksessa on vuosien 2019-2021 aikana hyödynnetty monipuolisten henkisen ja fyysisen jaksamisen valmennussisältöjemme lisäksi kumppaneidemme teknologiaa (mm Garmin, HeiaHeia, Firstbeat, Energiatesti) ja käytössä on ollut myös henkilöstön palkitsemiseen liittyviä motivaattoreita. 

Yhteistyön tärkein tavoite on ollut se, että kaikki ihmiset saadaan mukaan lähtötasosta, kuormituksen määrästä tai kiinnostuksen kohteista riippumatta. Tässä on onnistuttu erinomaisesti, eihän yhteistyö olisi muuten näin pitkään jatkunutkaan. Näkisin, että Sony Musicista kannattaa ottaa mallia erityisesti siinä, miten hyvinvoinnin ja sen olosuhteiden kehittämisestä tehdään koko henkilöstön yhteinen työasia ja siihen päätetään käyttää joka viikko vähintään 5-10 minuuttia yhteistä aikaa. Ei se sen enempää vaadi, kun kokonaisuus on suunniteltu toimivaksi. Hyvinvointi voi kehittyä tässä kovalla vauhdilla muuttuvassa maailmassa vain pysähtymisen kautta”, summaa Antti Luukkanen.  

Lisätiedot yhteistyöstä: 

Sony Music Finland, CFO Olli Sjöström, olli.sjostrom@sonymusic.com, +358 40 578 1840 

Liikkuva Suomi, CEO Antti Luukkanen, antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi, +358 44 381 3336