22.3.2022 / Tiina Ven

Voiko työelämä oppia urheilusta? Osa 2: valmentava johtajuus

Liikkuvan Suomen Tiina Ven tietää yhtä jos toistakin valmentavasta johtajuudesta. Pitkällä urallaan Tiina on valmentanut soutajia vasta-alkajista aina huippu-urheilijoihin asti. ”Tärkeintä valmentajalle on oppia kysymään asioita. Toiseksi tärkeintä on olla läsnä ja kuunnella vastausta.”

Valmentaminen on Tiinalla verissä: ”Olen valmentanut soutajia yli 30 vuoden ajan. Varmasti juuri sen vuoksi urheilua seuratessa kiinnitän erityisesti huomiota juuri valmentajien työskentelytapaan ja vuorovaikutukseen urheilijoiden kanssa.”

Olympialaisten aikaan valmentajien rooli urheilijoiden taustajoukoissa ja tukijoina tulee näkyväksi. Urheilusuoritusten aikana heitä nähdään kannustamassa ja luotsaamassa valmennettaviaan. Onnistuneiden suoritusten jälkeen heitä saatetaan jopa haastatella.

”Urheilun parissa puhutaan valmentamisesta ja työelämässä johtamisesta, mutta yhtymäkohtia niiden välillä on yllättävän paljon”, Tiina kertoo.

”Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla hyvä johtaja tai hyvä valmentaja, mutta sen tiedän, että hyvä valmentaja hienosäätää rooliaan urheilijan polun eri vaiheissa. Tämä sopii mielestäni myös työelämään. Tuoreet työntekijät kaipaavat enemmän perehdytystä, tukea ja rohkaisua työuransa alkumetreillä, jotta he pääsevät loistamaan ja löytämään oman suuntansa.”

Kysy, ole läsnä ja kuuntele

Liikkuvan Suomen päävalmentajana Tiina soveltaa pitkän valmennuskokemuksensa oppeja työelämään: ”Valmentava johtaja auttaa työntekijää löytämään oman osaamisensa ja kehittämään sitä, mutta myös tunnistamaan omat voimavaransa. Tärkein ominaisuus sekä valmentajalle että johtajalle on oppia kysymään asioita. Toiseksi tärkein on olla läsnä ja kuunnella vastausta.”

Valmentava johtaja tulkitsee ympäristöään ja tilanteita, joissa johtajuutta tarvitaan. Hän ohjaa lempeästi mutta tiukasti tiimiään kohti yhteistä tavoitetta. On siis tärkeää, että kaikilla on samanlainen käsitys ja ymmärrys yhteisestä päämärästä.

”Menestys urheilussa ja työelämässä on vain harvoin sattumaa”, vahvistaa Tiina. ”Valmentaja pyrkii rohkaisemaan urheilijaa tekemään itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia siinä hetkessä, kun niitä tulee eteen. Menestyminen edellyttää itsensä jatkuvaa kehittämistä ja oman toiminnan arviointia. Myös työelämässä työntekijöiden oman osaamisen kehittäminen ja vastuun lisääminen vie kohti innostavampaa ja motivoivampaa työkulttuuria.”

Tiina ei näe eroa työelämän johtajuudella ja urheilun valmennuskulttuurilla, sillä molemmissa on kyse ihmisten johtamisesta.

”Olympialaisten aikaan näimme valmentajien käyttäytymisen ääripäät hyvästä ja äärimmäisen huonosta johtajuudesta”, Tiina sanoo.

Hän nostaa konkreettiseksi esimerkiksi Suomen jääkiekkojoukkueen: ”Suomen menestyksen takana oleva päävalmentaja Jukka Jalonen osaa rakentaa positiivisen työilmapiirin, jossa pelaajat pääsevät loistamaan. Hän korostaa valmennustiimin ja organisaation yhteistyön merkitystä. Myös työelämässä yhteen toimiva yritysjohto varmistaa menestyvän yrityskulttuurin, jossa työntekijät pääsevät loistamaan.”

”Urheiluelämässä erityisesti kilpailutapahtumiin tiivistyy pieneen hetkeen paljon tunteita. Myös työelämässä on hetkiä, jolloin tunteet – ilot, surut, onnistumiset ja pettymykset – nousevat pintaan. Tunteet tekevät sekä urheilusta että työelämästä inhimillistä. Valmentava johtaja elää ne yhdessä tiiminsä kanssa.”

Tiina Ven

Janakkala

Valmennuspäällikkö, Liikkuva Suomi 2020 –

Pitkä kokemus kuntoutuksesta, kuntotestauksesta sekä työhyvinvoinnin asiantuntijatehtävistä.

Soutuvalmentajana aloitteleville nuorille, huippu-urheilijaan asti.

Vapaa-ajalla aktiivista ja monipuolista liikkumista luonnossa.

Menestymisen tavoittelu jättää jälkeensä valitettavan usein ihmisraunioita sekä työelämässä ja urheilussa. Jos keskitymme enemmän hyvinvoinnin tavoittelemiseen, niin menestys tai menestymättömyys kasvattaa meitä ihmisenä, eikä riko sitä.

Tutustu Liikkuva Suomi -valmennukseen. Tilaa pilottijakso.

1.2.2022 / Tiina Ven

Konttorilta kotisohville: työkykyjohtamisen uudet haasteet

Asiantuntijatyö on muuttunut todella paljon viimeisen parin vuoden aikana, sen olet varmaankin kokenut myös omassa organisaatiossa. Tiimit ovat siirtyneet konttorista kotisohville ja aiemmin aktiivinen työpäivä on passivoitunut. Miten työtä tulisi johtaa, kun fyysiset tapaamiset jäävät pois, työolosuhteita ei nähdä, eivätkä vanhat työkalut vastaa uusiin tarpeisiin? Miten varmistat hyvän työvireen ja tuet hyvinvointia ja terveyttä, kun olet tiimiisi yhteydessä vain etänä?

Työn tekeminen on muuttunut! 

Sekä digitalisaation kehitys että poikkeusolot ovat vauhdittaneet työn tekemistä etänä. Matkustelu ja fyysiset kohtaamiset ovat vähentyneet huomattavasti. Tapaamiset ovat siirtyneet verkkoon, ja niitä saattaakin yhtäkkiä olla enemmän kuin aikaisemmin. 

Aikaisemmin fyysiset siirtymiset paikasta toiseen antoivat keholle ja mielelle luonnollisen paussin hengähtää, mutta verkossa työskennellessä nämä paussit helposti unohtuvat. Siirrytään Teams-palaverista toiseen, palaverissa aiheesta toiseen, ja unohdutaan paikalleen oman tietokoneen ääreen. Valmennuksissa kohtaamamme ihmiset ovat kertoneet tämän olevan erittäin kuormittavaa ja stressaavaa. 

Miten työkykyä sitten pitäisi johtaa? 

Vauhdikkaan työelämän muutoksessa myös työkykyjohtamiseen on tullut aivan uudenlaisia haasteita. 

Esihenkilöiden mahdollisuudet tukea työntekijöiden viihtyvyyttä ja tuottavuutta työssä ovat rajalliset. Tällaisessa ympäristössä valmentava johtajuus ja jokaisen oman työnsä johtaminen korostuvat. Avainasemassa on työntekijöiden oma vastuu työn rytmittämisestä, työpäivän rakentamisesta, aktiivisuudesta sekä työstä irrottautumisesta. 

Työkykyjohtaminen tarvitsee aivan uudenlaista näkökulmaa ja toisenlaisia työkaluja kuin aikaisemmin. Liikkuva Suomi -valmennustiimin tehtävänä on antaa sinulle ja tiimillesi avaimet oman työkykynne johtamiseen. 

Helppoa kuin heinänteko: istutaan vähemmän 

Etätyön tekeminen on tutkitusti lisännyt passiivisuutta: liike ja liikkuminen on vähentynyt. Se tiedetäänkin jo ennestään, että liikkumattomuuden lisääntyminen on uhka terveydelle. Tästä uhasta kehittyy vielä terveyspommi, joka tulee räjähtämään ja kuormittamaan terveydenhuoltoa entisestään. 

Aktiivisuuden tukeminen ja paikallaanolon välttäminen ovat yksi keskeisimpiä työkykyä parantavia toimia, joita asiantuntijatyössä tulisi tukea. 

Liikkeen ja liikunnan terveysvaikutukset ovat tunnetut, ja niiden vaikutus myös mielen hyvinvointiin ja stressioireiden vähentämiseen on merkittävä. 

Onko teidän yrityksessänne tai yhteisössänne selkeä suunnitelma siitä, miten työntekijöiden aktiivisuutta kannustetaan ja tuetaan? 

Voitte yhdessä lisätä mahdollisuuksia aktiivisuuden lisäämiseen työpäivän aikana esim. kävelykokouksilla, työn tauottamisella ja taukoliikunnalla. Ilahduttavaa on ollut lukea työyhteisöistä, joissa on kannustettu ja tuettu työmatkaliikuntaa sähköpyörällä ja joissa on mahdollistettu myös liikkuminen työajalla yksin tai yhdessä. 

Hyvä kunto tukee terveyttä ja vähentää riskiä moniin sairauksiin. Parasta ennaltaehkäisevää työkyvyn tukemista on siis tukea ihmisiä istumaan vähemmän ja olemaan liikkeellä enemmän. 

Helppoa kuin heinänteko? Vai helpommin sanottu kuin tehty? Sen tiedämme kaikki me, jotka jämähdämme kotisohvalle päivän neljänteen palaveriin. 

Älä jää työkyvyn johtamisen haasteiden kanssa yksin. Meiltä saat omalle yhteisöllesi räätälöidyn, innostavan ja osallistavan valmennuksen ja työkalut onnistumiseen. Tehdään yhdessä sinun organisaatiostasi aktiivisuutta aidosti kannustava ja tukeva työpaikka! 

26.1.2022 / Tiina Ven

Uusi vuosi ILMAN uusia lupauksia

Hiipuiko reipas uuden vuoden lupauksesi jo liikuntapaikan koronasulun alle? Ei hätää, mekään emme usko lupauksiin. Niiden sijaan uskomme tietoisiin valintoihin – vuoden jokaisena päivänä.

Vuoden vaihtuessa monella meistä on tapana käydä sisäistä keskustelua itsemme kanssa, tehdä henkilökohtaista tilinpäätöstä menneestä vuodesta ja miettiä uusia lupauksia tulevaan vuoteen. Aika usein tuo sisäinen puhe on kuitenkin hyvin kriittistä ja negatiivista. Tunnistamme itsestämme nopeasti asiat, joissa olemme epäonnistuneet ja jotka tulisi korjata.

Meillä Liikkuva Suomi -tiimissä ei mietitä epäonnistumisia. Sen sijaan keskitymme miettimään, missä olemme onnistuneet ja mitkä hyvinvointiteot ovat olleet parhaita menneen vuoden aikana. Poikkeusolot, muuttuvat olosuhteet, negatiivinen uutisointi, omat ja läheisten sairastumiset ja jatkuva epävarmuus vaikuttaa varmasti meidän kaikkien mielialaan.

Missä sinä onnistuit viime vuonna? Älä tavoittele kuuta, mieti mieluummin, mitkä asiat voit tehdä hiukan paremmin jo tänään ja huomenna sen sijaan, että siirtäisit tekemisen kauas tulevaan.

Jaksa paremmin pieniä valintoja tekemällä

Me käännämme uuden vuoden lupauksen päälaelleen ja teemme päätöksen, jonka voimme toteuttaa vuoden jokaisena päivänä. Valmennusfilosofiamme “pieniä valintoja – suuria vaikutuksia” tuottaa tulosta yhdessä vuodessa. Se on myös mahdollista oikeasti toteuttaa, eikä se romutu kesken vuoden.

Halutko voida hyvin? Me ainakin haluamme.

Jokainen meistä voi tehdä parempia valintoja omassa arjessamme ja omissa elämäntavoissamme. Nämä valinnat vaikuttavat jaksamiseen ja hyvään oloon, joka päivä.

Suuret elämäntapamuutokset valitettavan usein kariutuvat muutaman viikon jälkeen. Kesken jääneestä muutoksesta saattaa jäädä kokemus epäonnistumisesta. Mutta tällä kertaa on lupa onnistua!

Askeleet hyvinvoivaan arkeen

Vaihda isot lupaukset pieniin käytännön tekoihin. Sinä tunnet oman elämäsi parhaiten ja tiedät, mitkä ovat resursseihisi nähden mahdollista. Alla muutama esimerkki ja vinkkejä!

Ravinto

 • Lisää marjoja 1–2 aterialle päivässä.
 • Vaihda jälkiruoka hedelmään.
 • Kun otat ruokaa, täytä ensin puolet lautasesta kasviksilla.
 • Valitse täysjyväleipä vaalean leivän sijaan.

Liikunta

 • Jos kaipaat lisää aktiivisuutta, tee pieni 10 minuutin kävely ennen töitä, lounastauolla ja töiden jälkeen. Näin kerrytät yhteensä jo 30 minuuttia kävelyä päivääsi.
 • Ota kävelypalaverit käyttöösi, jos se on mahdollista. Keskittymiskykysi saattaa olla jopa parempi, kun et ole palaverin aikana tietokoneen äärellä.
 • Aloita lihaskuntoharjoittelu kevyesti. Kotona pystyt tekemään harjoituksia kehonpainolla, vastuskuminauhalla tai käsipainoilla, vaikka TV:tä katsoessa.

Palautuminen

Palautuminen ja rentoutuminen on yhtä tärkeää kuin liikkuminenkin. Alku saattaa olla haastavaa, mutta ajatusralli hiljenee harjoittelun myötä. Anna itsellesi aikaa ja lempeä hyväksyntä sille, ettei rauhoittuminen ole aina helppoa.

 • Rentoutumista voit opetella lähes missä vain. Nojaa taakse, sulje silmät ja hengitä syvään. Kiinnitä huomio siihen, miltä hengitys tuntuu nenänpäässä. Keskity syvään hengittämiseen ja tuntemukseen hetken aikaa.
 • Päätä itsellesi sopiva nukkumaanmenoaika. Sovita iltatoimet tähän aikaan sopivaksi.
 • Anna keholle ja mielelle mahdollisuus rauhoittua ennen nukkumaanmenoa: himmennä valoja ja sulje laitteet tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Muutos tarvitsee päätöksen lisäksi tekoja.

Muutosta tukemaan voit kirjoittaa itsellesi ylös mitä tavoittelet. Kirjoita jokin käytännön asia, jolla voit muuttaa oloasi paremmaksi. Esimerkiksi menen nukkumaan klo 22.30 tai syön iltapalalla ison kourallisen marjoja. Näin myös mielesi alkaa tekemään asioita käytännön toteutuksen eteen. Palaa tähän kirjoitukseen kuukauden päästä ja katso mitä on muuttunut.

Hyvinvoivaa vuotta 2022!

Terveisin Liikkuva Suomi -valmentajat Tiina Ven ja Kirsi Roos

17.11.2021 / Tiina Ven

YLÖS UUPUMUKSEN SUOSTA!

Olen viime aikoina jutellut usean henkilöstöpäällikön ja tiimiesihenkilön kanssa aiheesta työuupumus. Monessa yrityksessä ja organisaatiossa uupuneita ovat nyt niin työntekijät kuin esimiehetkin. Sille on pantava stoppi. Hyvällä työkykyjohtamisella nostetaan henkilöstö ylös uupumuksen suosta.

Työn tekeminen on ylipäätänsä muuttunut viime vuosien aikana niin vauhdikkaasti, ettei työkykyjohtaminen ole monessakaan yhteisössä pysynyt riittävästi mukana. Korona-aika on kasvattanut haasteita entisestään. 

Työn tekemisen murroksessa työkyvyn tukeminen on tullut yhä haasteellisemmaksi. Yhä useampi kokee työssään uupumista. Uupumuksen oireet ovat moninaiset ja yksilölliset, esimerkiksi jatkuva väsymisen tunne ja masennus. Pitkäaikaisena nämä johtavat työkyvyttömyyteen ja irtisanoutumiseen.  

Minun tehtäväni Liikkuvan Suomen valmennuspäällikkönä on löytää yritykselle juuri se oikea tapa tukea henkilöstönsä hyvinvointia. 

Onnistuneella työkykyjohtamisella vältetään työuupumusta ja sairaslomia. Siinä keskiössä eivät ole mittarit tai suorituspaineet. Parhaimmillaan työkykyjohtamisessa on kyse ihmisten kohtaamisesta fyysisesti tai etänä, välittämisestä ja keskustelusta arkisista hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Työkykyjohtamista paikasta riippumatta 

Työn monipaikkaisuus ja etätyö ovat tulleet jäädäkseen. Joillekin se tuo tervetullutta joustavuutta arkeen, mutta siinä on myös haasteensa erityisesti ryhmäytymisen ja yhteishengen luomisen kannalta. 

Minulle on tärkeää, että kaikki työyhteisön jäsenet saavat yhtäläisen mahdollisuuden osallistua. Liikkuva Suomi -valmennukset voidaan toteuttaa sataprosenttisesti verkossa. Valmennuksemme saavuttaa työntekijät työn tekemisen paikasta riippumatta. Osallistuminen ja onnistuminen eivät vaadi fyysisiä kohtaamisia, vaan työkyvyn tukeminen onnistuu myös verkossa ja etänä. Tämä on nykypäivää. Työkykyjohtamisen tulee toimia myös fyysisestä työn tekemisen paikasta riippumatta. 

Hyvinvointikulttuuri lähtee johdosta 

Olen vertaillut asiakkaidemme valmennuksia ja pohtinut, mitä yhteisiä piirteitä löytyy erityisen onnistuneista valmennusryhmistä. Yksi tärkeimmistä asioista ennen varsinaista valmennuksen käynnistymistä on se, että ylin johto ja esihenkilöt sitoutuvat mukaan valmennusmatkalle. Heidän roolinsa on merkittävä hyvinvointikulttuurin synnyttäjänä yrityksessä ja yhteisössä. Heidän ansiostaan hyvinvoinnista keskustellaan työyhteisössä ja sitä pidetään tärkeimpänä työasiana asialistalla.  

Hyvinvointia, ei vain työhyvinvointia 

Työkyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista arjessa. Lainatakseni edesmennyttä huippuvalmentajaa Aki Hintsaa, menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Tämä pätee niin työelämään kuin urheiluunkin. Silloin kun elämän perusasiat arjessa ovat kunnossa, on mahdollisuus menestyä myös työssä. On varsin perusteltua keskustella työyhteisössä asioista, jotka tapahtuvat vapaa-ajalla, koska sillä on vaikutuksensa myös työssäjaksamiseen ja työkykyyn.   

On ollut mukava kuulla palautetta esihenkilöiltä, että kun keskustellaan hyvinvointiin liittyvistä asioista, he ovat pohtineet myös omaa jaksamistaan ja omia elämäntapojaan. Hyvinvoinnin nostaminen arkipäiväiseksi keskustelun aiheeksi työyhteisössä antaa energiaa kaikille. Jokainen voi oppia toisiltaan ja saada hyviä vinkkejä. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on voimavara, joka auttaa myös haasteellisten aikojen yli, ylös uupumuksen suosta. 

Tiina Ven, valmennuspäällikkö

Jaksa paremmin töissä kotona tai konttorilla: lue Tiinan 5 vinkkiä hybrityöhön

18.8.2021 / Tiina Ven

KOTONA VAI TOIMISTOLLA? 5 VINKKIÄ HYVÄN OLON HYBRIDITYÖSKENTELYYN

Joustava työn tekeminen fyysisestä paikasta riippumatta on tullut jäädäkseen. Välillä työkavereita kohdataan samassa toimitilassa ja toisinaan vain verkossa. Joustava työn tekeminen antaa sekä vastuuta että vapautta ja parhaimmillaan sillä voidaan lisätä sekä työn tuottavuutta että hyvinvointia. Läsnäolotyö lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä, mutta keskittymistä vaativa työ ilman keskeytyksiä onnistuu parhaiten etänä.

Vastuu työhyvinvoinnista on jokaisella työntekijällä, ja etätöissä on tärkeää tunnistaa omat hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Itsensä johtaminen sekä omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu hybridimallisessa työskentelytavassa. Tässä 5 vinkkiä, joiden avulla varmistat jaksamista sekä läsnäolopäivinä että etätöissä: 

 1. Suunnittele päiväsi. Listaa päivän tärkeät tehtävät, jotka tulee suorittaa. Varaa niihin aikaa aamupäivään, jolloin vireystilasi on vielä parhaimmillaan. 
 2. Työhyvinvointi on yhteisöllinen asia. Muista kysyä työkaverin kuulumisia myös etätöissä. Kiireen keskelläkin ja virtuaalitapaamisissa pyri kohtaamaan kollegasi ja kysy kuulumisia.   
 3. Pohdi, onko työvälineesi ajan tasalla myös etätyöskentelyyn, esim. riittävän laadukas verkkoyhteys ja tarvittavat ohjelmat koneellasi? Onko osaamisesi ohjelmien käsittelyyn riittävä? Jos koet haasteita ohjelmien ja yhteyksien kanssa, niin keskustele asiasta rohkeasti esimiehesi kanssa. Nämä vaikuttavat sujuvaan työn tekemiseen ja ovat aina korjattavissa tavalla tai toisella. Älä jää yksin haasteiden keskelle. 
 4. Rytmitä työpäivää. Pidä selkeä lounastauko ja lisäksi muutama lyhyempi paussi: irrottaudu työn ääreltä, käy ulkona, tee taukojumppa tai hengitysharjoitus, kotona voit tehdä jonkin kotityön. Jatkuva tietokoneen äärellä istuminen väsyttää ja häiritsee keskittymistä. Lisää fyysistä aktiivisuutta osallistumalla kävelypalaveriin tai hoida työpuhelu kuulokkeilla ulkona ollessasi. Tämä saattaa piristää ja vaikuttaa positiivisesti myös aivotyöskentelyyn.   
 5. Lopeta työ ajallaan, tee selkeä päätös työpäivääsi. Kotona ollessasi vaihda vaatteet ja lähde ulos, jolloin saat selkeän irtioton työstäsi. 

Jokaisessa työyhteisössä on tärkeää sopia pelisäännöt hybridityöskentelyyn; jokaisessa yhteisössä on oma paras tapansa sujuvaan työskentelyyn. Pohtikaa yhdessä omassa yhteisössänne, miten kohtaatte ja milloin kohtaatte, mitä asioita hoidetaan etänä ja milloin olisi syytä tavata fyysisesti? Rakentakaa itsellenne oma tuottava ja energisoiva tapa työskentelyyn.