9.5.2022 / Antti Luukkanen

Liikkuva Suomi vahvistaa Firstbeat Life -kumppanuuttaan

Liikkuva Suomi vahvistaa kumppanuuttaan Firstbeatin kanssa tuomalla Firstbeat Life -hyvinvointiratkaisun osaksi palveluitaan. Edistyksellisin teknologia stressin ja palautumisen hallintaan sekä johtava fysiologinen mittausdata tukevat Liikkuva Suomi -valmennuksia. Entistä kohdennetummat palvelut pitävät kustannukset kurissa ja tuovat suurempia hyötyjä.

Firstbeat Life on tilauspohjainen hyvinvointiratkaisu, joka auttaa edistämään terveyttä, ennakoimaan mahdollisia työkykyriskejä ja jaksamaan arjessa paremmin. Ammattilaistason teknologia tarjoaa erittäin tarkkaa yksilöllistä fysiologista mittausdataa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Lisäksi se sisältää kuukausittainen yritys- ja ryhmäraportoinnin työkykyjohtamisen tueksi.

Liikkuva Suomi -tarjonnassa Firstbeat Life täydentää erityisesti kuormituksen hallinnan palveluita. Kun Firstbeat Life yhdistetään osaksi Liikkuva Suomi -valmennuksia, kokonaisuus skaalautuu monelle eri tasolle. Työyhteisölle palvelu tarjoaa muutosjohdetun mallin hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämiseen sekä vankkaa henkilökohtaista tukea, joka puuttuu monista muista palvelumalleista. Tukea saavat niin yksilöt, pienryhmät kuin esihenkilötkin.

Datan avulla esimerkiksi suurissa yhtiöissä palvelut voidaan kohdistaa aiempaa paremmin koetun ja mitatun tarpeen mukaan. Tarkan kohdennuksena ansiosta kustannukset eivät karkaa käsistä ja hyötyä tuotetaan oikeissa kohdissa niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta.

Teknologia ja osallistava valmennusmalli on toimiva kombo

”Huippulaadukas teknologia ja kovalla prosentilla osallistava valmennusmalli on suurta hyötyä asiakkaalle tuottava kombinaatio. Olemme jo vuosia tehneet yhteistyötä Firstbeatin kanssa, mutta nyt yhteistyö viedään uudelle tasolle, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Firstbeat Life on loistava työkalu yhdistää meidän muutosjohdettuun valmennukseen, jotta pystymme jatkossa kohdistamaan tukea entistäkin paremmin yksilötasolle saakka”, sanoo Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen.

“Ennaltaehkäisevien terveys- ja hyvinvointipalveluiden merkitys kasvaa globaalisti. Kun johtava mittausteknologiamme yhdistyy osaksi Liikkuvan Suomen ammattilasiten palveluita ja osaamista, voimme auttaa stressin ja palautumisen hallinnassa sekä kohti terveellisempiä elintapoja tehokkaasti”, avaa Firstbeatin toimitusjohtaja Tero Lehtonen.

Lisätietoja 
 
Antti Luukkanen 
CEO, Liikkuva Suomi 
antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi
+358 44 381 3336
 
Liikkuva Suomi lyhyesti 
 
Liikkuva Suomi on yrityksien ja kuntasektorin henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen kumppani. Vuosia kehitetty palvelumalli osallistaa muutosjohdetusti koko henkilöstön mukaan kehittämään hyvinvointia ja jaksamista. Miten tunnistat henkilöstön henkisen ja fyysisen kuormituksen tilan, antaen oikeassa kohdassa tukea myös yksilöllisellä tasolla. Tehdään suunnitelma, jalkautusmalli, valitaan mittarit, seurataan kehitystä ja reagoidaan kettarästi poikkeaviin tilanteisiin. Liikkuva Suomi -palvelu on saatavilla niin pienille kotimaisille toimijoille, kuin suurille KV-kentän yrityksillekin. Tämän hetken suurin asiakas toimii 107 eri maassa ja työllistää 45.000 henkilöä. Lue lisää: Liikkuvasuomi.fi


Firstbeat Technologies lyhyesti 
 
Firstbeat on kansainvälinen hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys, jonka johtava fysiologinen analytiikka sekä palvelut auttavat parantamaan suorituskykyä ja hyvinvointia. Monitieteiseen tutkimukseen perustuva sykevälimittaus tuottaa erittäin tarkkaa yksilöllistä tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan vaikutuksista. Kahden vuosikymmenen aikana olemme saaneet auttaa yli 10 000 organisaatiota sekä tuhansia urheilujoukkueita yli 70 eri maassa. Lue lisää: Firstbeat.fi.  

31.1.2022 / Antti Luukkanen

Energinen etäpäivä

Virkistä työyhteisöäsi erilaisella, liikuttavalla etäpäivällä!

Piristä työyhteisösi arkea hyvinvointia edistävällä tavalla. Opitte rytmittämään päivää kohti parempaa jaksamista ja Energiatestin avulla jokainen löytää keinoja oman arkensa energisoimiseen. Energiatesti tehdään yhdessä ohjatusti ja jokainen saa henkilökohtaisen testituloksen heti. Päivän lopussa käymme yhdessä läpi mitä tulokset tarkoittavat ja saatte vinkkejä tarpeellisten osa-alueiden kehittämiseen.

Energinen etäpäivä sisältää:

 • 15min etäkävely: puhetta hyvinvoinnista tai 15min aamun yhteinen liikuntatuokio.
 • 45min ohjattu Energiatesti yhteisesti verkon välityksellä.
 • 1h vapaavalintainen luento: henkinen / fyysinen hyvinvointi. 5h sisäisiä asioita / normaalia työtä (halutessanne ohjattu liikunnallinen tauko tai rentoutuminen).
 • 1h Energiatestin palaute ja yksilö & ryhmäraportin läpikäynti. Keskustelu aiheesta ja ehdotukset jatkotoimista.

Hinta 1900 € +alv 24%
+ ohjattu Energiatesti: 49€/osallistuja +alv 24%

Varaa Energinen etäpäivä: info@liikkuvasuomi.fi tai 044 381 3336.

11.1.2022 / Antti Luukkanen

Case Sony Music: Suomen Aktiivisin Työpaikka 2021 -finalisti panostaa henkilöstöön

Sony Music Finland ja Liikkuva Suomi ovat tehneet jo yli 3 vuotta yhteistyötä yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Matkalla mm. pitkäaikaiset sairauslomat ovat loppuneet kokonaan ja 13.1.2022 Sony on mukana Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun Top 3:ssa Urheilugaalassa.

Olympiakomitean webinaari 10.11.2020, Olli Sjöström (vas.) ja Antti Luukkanen.

Kysyimme Sony Musicin CFO Olli Sjöströmiltä kolme konkreettista kysymystä Liikkuva Suomi -yhteistyön tavoitteista ja vaikutuksista:

Mitä konkreettista muutosta Liikkuva Suomi -yhteistyön myötä on tapahtunut? 

”Tietoisuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on merkittävästi parantunut. Aiemmin henkilöt saattoivat ajatella, että muutos vaatii suuria steppejä ja aloittaminen koettiin hankalaksi. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen on pikemminkin marathon- kuin pikajuoksua. Muutokset lähtevät pienistä arkisista hyvinvointiteoista, joita pitää vaan jaksaa toista päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Erityisesti tietoisuus arjen aktivoinnin ja palautumisen merkityksestä hyvinvointiin on ottanut huimia harppauksia. Itse en usko lyhytkestoisiin dietteihin tai harjoitusohjelmiin, joilla pyritään saamaan vaikutukset äärimmäisen nopeasti. Pysyvä, terveellä pohjalla oleva muutos on mahdollista saavuttaa vain pidemmän ajan kuluessa.” 

Millä tavoin pääosin etänä toteutettu Liikkuva Suomi -valmennus on vaikuttanut työyhteisöönne? 

”Valmennus on noussut kahvipöytien ja virtuaalisten palavereiden keskustelunaiheeksi. Erityisesti tiimien väliset haastekisat ovat saaneet hyvää pöhinää aikaiseksi. Tavoitteenamme on alusta asti ollut, että mahdollisimman moni työntekijä saisi kipinän liikuntaan ja arjen aktivointiin ja sitä kautta innostuisi askel kerrallaan parantamaan omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Yksilötasolla olemme havainneet selkeitä vaikutuksia kasvanneena tehokkuuteena sekä yleisenä vireystason nousuna. Yrityksenä olemme jo nyt voittajia, vaikka marathon ei vielä ole edes puolimatkan krouvissa.” 

Oletko kokenut hyvinvointivalmennuksen jalkauttamisen haastavaksi tai aikaa vieväksi? 

”Kunnianhimoisena henkilönä sitä haluaa aina heittäytyä täysillä mukaan. Mikäli asian kokee tärkeäksi, niin kyllä sen ajan aina jostain löytää. Toki jalkauttamisessa on ollut omat haasteensa ja muutosvastarintansa, mutta upeat onnistumiset matkan varrella ovat antaneet uskomattoman paljon lisää energiaa. Myös tässä Liikkuvan Suomen valmennustiimi on ollut iso apuna ihan käytännönkin tasolla, kaikkea en pystyisi mitenkään suunnittelemaan ja toteuttamaan itse”.

Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen on ollut mukana Sonyn Musicin johdon ja henkilöstön sparraamisessa syksyllä v2018 tehdystä suunnittelusta saakka:

”Pitkäkestoisessa yhteistyössä molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen on avaintekijä. On ollut alusta saakka mahtava huomata Sony Musicin edelläkävijyys henkilöstöön panostamisessa pitkällä tähtäimellä, sekä myös jaksamisen kehittämisen tärkeyden ymmärtämisessä. Olemme hyvässä yhteishengessä luoneet sekä pitkäkestoisen monivuotisen suunnitelman, että vuosittaiset ja kvartaaleittain etenevät panostuskohteet. Toteutus on aina tasapainoilua sen kanssa, ettei tuoda liikaa uutta, muttei myöskään jäädä paikalleen toistamaan samoja asioita. Ihmiset kyllästyvät päivä päivältä helpommin, mutta fiksulla suunnittelulla ja toteutuksella tämäkin pystytään huomioimaan. 

Liikkuva Suomi on ollut mukana sparraamassa johtoa ja henkilöstöä käytännön tasolla joka viikko, ilman että se häiritsee ihmisten keskittymistä varsinaisen työn tekemiseen. Matka on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin, keskittyen vain kaikkein oleellisimpiin asioihin, mikä onkin Liikkuva Suomi -valmennuksen skaalautuvan mallin kivijalka. Valmennuksessa on vuosien 2019-2021 aikana hyödynnetty monipuolisten henkisen ja fyysisen jaksamisen valmennussisältöjemme lisäksi kumppaneidemme teknologiaa (mm Garmin, HeiaHeia, Firstbeat, Energiatesti) ja käytössä on ollut myös henkilöstön palkitsemiseen liittyviä motivaattoreita. 

Yhteistyön tärkein tavoite on ollut se, että kaikki ihmiset saadaan mukaan lähtötasosta, kuormituksen määrästä tai kiinnostuksen kohteista riippumatta. Tässä on onnistuttu erinomaisesti, eihän yhteistyö olisi muuten näin pitkään jatkunutkaan. Näkisin, että Sony Musicista kannattaa ottaa mallia erityisesti siinä, miten hyvinvoinnin ja sen olosuhteiden kehittämisestä tehdään koko henkilöstön yhteinen työasia ja siihen päätetään käyttää joka viikko vähintään 5-10 minuuttia yhteistä aikaa. Ei se sen enempää vaadi, kun kokonaisuus on suunniteltu toimivaksi. Hyvinvointi voi kehittyä tässä kovalla vauhdilla muuttuvassa maailmassa vain pysähtymisen kautta”, summaa Antti Luukkanen.  

Lisätiedot yhteistyöstä: 

Sony Music Finland, CFO Olli Sjöström, olli.sjostrom@sonymusic.com, +358 40 578 1840 

Liikkuva Suomi, CEO Antti Luukkanen, antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi, +358 44 381 3336 

10.12.2021 / Antti Luukkanen

Loppuvuosi huipentuu Business Turnajaisten finaaliin

Liikkuva Suomi mukana Linnan Business Turnajaisten KIIHDYTYSsarjan finaalissa 16.12.2021 (Verkatehdas, Hämeenlinna).

Linnan Business Turnajaiset on kolmen tason kehitysohjelma hämeenlinnalaisille yrityksille, tuomaristossa mukana Jaajo Linnonmaa, Noora Fagerström, Stefan Haglund ja Kari Saarinen.

Liikkuva Suomi lähti kisaan mukaan loistavan sparriohjelman lisäksi tavoittelemaan tietenkin myös voittoa! Haluamme kiittää jo tässä kohtaa kaikkia kilpakumppaneita, mentoreita ja sparraajia, sekä Linnan Kehitystä, kokonaisuus on kerrassaan loistava.

Tule mukaan taistoon! 

Auta meitä auttamaan – äänestä Liikkuva Suomi yleisön suosikiksi.

Äänestyslinkki:


Voit myös tulla kannustamaan meitä paikan päälle Hämeenlinnan Verkatehtaalle. 

Ilmoittaudu yleisöön: 

16.11.2021 / Antti Luukkanen

Joulutarjoukset

Hyvinvointivalmennus

Haluaisitko ottaa teidän työyhteisölle hyvinvointivalmennuksen, mutta haluat testimaistiaisen ensin?

Valmennus sisältää: 

 • Motivaatio 
 • Arjessa jaksaminen 
 • Lepo ja palautuminen 
 • Ravitsemus 
 • Arjen aktiivisuus 
 • Muutoksen sudenkuopat 
 • Kuormituksen hallinta 
 • Yhteenveto 
 • Lisäksi viikottaiset taukoliikuntavideot ja hyvinvointivinkit 

Valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena mobiilissa tai selaimessa henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Kenelle:

 • yrityksen johto 
 • HR 
 • omasta ja yhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet  

Arjen pienet teot muodostavat ison kokonaisuuden. Jokainen voi itse vaikuttaa omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Osallistuminen saa aikaan muutosta. Liikkuva Suomi valmennusten osallistumisprosentti on keskimäärin 84%.
Nappaa tästä tutustumistarjous joko itsellesi tai työyhteisöllesi!

Valmennus alkaa 3.1.2022

Kokonaiskesto 10.1 – 4.2.2022 

Sitovat ilmoittautumiset 20.12.2021 mennessä: 

info@liikkuvasuomi.fi 

Tutustumistarjouksena valmennus 4+1 viikkoa hintaan 20€ + alv / henkilö

Luentosarja

Aktiivinen arki -luento

Aktiivisuus arjessa vie vähemmän aikaa verrattuna energiamäärään mitä saat vastineeksi. 

Pienillä valinnoilla rakennat vankan pohjan omalle jaksamiselle ja hyvinvoinnille (sinun ei tarvitse saada aikaan kaikkea kerralla). Tämä ei ole istumista ja kuuntelua vaan aitoa tekemistä – aktiivinen arki alkaa nyt! 

Toteutustapa: etäkävely 
Kesto 45min 

Tietotyöläisen aivoergonomia -luento

Tarkastellaan aivoja kuormittavia tekijöitä työssä, joihin itse voi vaikuttaa: näkö -ja kuuloergonomia, keskeytykset työssä, palautuminen työstä (uni, liikunta, ravinto),  työn suunnittelu ja kalenterin käyttö sekä hyödyllinen/haitallinen stressi. 

Toteutustapa: Teams
Kesto 90 min

Tilaa luentosarja 20.12.2021 mennessä. Toteutus tammi-maaliskuun aikana.

info@liikkuvasuomi.fi

Luentosarjan yhteishinta 590 eur+ alv (sisältäen Aktiivinen arki ja Tietotyöläisen aivoergonomia-luennnot).

15.11.2021 / Antti Luukkanen

Siemens Osakeyhtiössä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin

Liikkuva Suomi ja Siemens Osakeyhtiö aloittivat laajan hyvinvointiyhteistyön, koska Siemensillä halutaan panostaa entistä enemmän ihmisiin, jaksamiseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Siemens on teknologian edelläkävijä monella rintamalla, mutta mitä enemmän liiketoiminnassa on tavoitteita, sitä enemmän pitää tänä päivänä investoida myös liiketoiminnan moottoriin – ihmisiin.

Liikkuvan Suomen CEO Antti Luukkanen sparraamassa Siemens Osakeyhtiön johtoa Nuuksiossa syksyllä 2021

Uskomme, että vain tasapainoiset ja hyvinvoivat huippuammattilaisemme pystyvät tukemaan asiakkaita merkittävissä hankkeissa ja siten vastaamaan myös yhteiskunnan merkittäviin haasteisiin”, kertoo Siemens Osakeyhtiön CEO Janne Öhman asian merkityksellisyydestä liiketoiminnassa.

Siemensin HR-johtaja Heidi Moilanen painottaa, että taikatemppujen aika on ohi: ”Haluamme tukea henkilöstömme hyvinvointia pitkäjänteisesti. Kyseessä ei ole vain yksittäinen projekti, vaan yrityskulttuuriin liittyvä perusarvo, joka on läsnä koko ajan. Tämä vaatii kuitenkin aktiivisia tekoja ja johtamista. On hienoa, että kyseessä on johdon tukema ja henkilöstön eteenpäin viemä kokonaisuus, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua.

Siemens Osakeyhtiön johtoa Suomesta ja Baltiasta lähdössä Nuuksion metsäpoluille

Liikkuva Suomi ja Siemens Osakeyhtiö tekivät jo vuosien 2020–21 taitteessa laajan kuuden kuukauden mittaisen pilottijakson, jossa koeponnistettiin Liikkuvan Suomen muutosjohdettua konseptia Suomessa ja Baltiassa. ”Konseptissa muodostetaan aina ohjausryhmä, joka suunnittelee ja ohjaa toimintaa muun muassa kaikilta osallistujilta saadun palautteen mukaisesti. Jokaisen ääni saadaan kuuluviin ja eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Ylimmän johdon ja lähijohdon sparraaminen ja sitouttaminen ovat tärkeitä avaintekijöitä haluttujen lopputulosten aikaansaamisessa”, kertoo Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen.

Pilottijakson jälkeen kokonaisuuden jalkautus koko yhtiöön Suomessa ja Baltiassa mietittiin huolella yhteisissä etäkokouksissa. Kick-off pidettiin syyskuun 2021 alussa ja koko henkilöstölle tarjottiin hyvän vastaanoton saanutta energiatestiä, jonka perusteella päästiin näkemään tärkeimmät painopistealueet fyysisen ja henkisen jaksamisen kannalta. ”Kun tiedetään datan avulla missä ollaan, on helpompaa suunnitella seuraavia askeleita. Käytämme teknologiaa silmien avaamiselle nykytilasta sekä yksilön että yhteisön osalta”, Luukkanen jatkaa.

Siemensin tuotepäällikkö ja yhteistyön yksi avainhenkilö Ilkka Ahokas jatkaa: ”Yhteisöllisyyden lisääminen on ollut keskeinen osa hyvinvointimme rakentamista, ja siksi painotamme sen tärkeyttä ja tuemme sitä. Näemme vaikutusta myös liiketoimintaan, koska parhaimmat ideat syntyvät yhteistyön kautta. Siemens Osakeyhtiöllä on useita toimipisteitä sekä Suomessa että Baltiassa, ja olemme oppineet tuntemaan toisiamme paremmin työasioiden ulkopuolelta. Samalla rakennamme luottamusta kohtaamisten kautta.

Yhteistyölle ei ole asetettu päättymispäivää vaan se jatkuu toistaiseksi, koska hyvinvointikulttuuria on tarkoitus kehittää oikeaan suuntaan rauhassa, askel kerrallaan. Mukana on yhtiön koko henkilöstö Suomessa ja Baltiassa, seuraava askel otetaan kuormituksen hallinnan ja palautumisen suuntaan. Mukaan tulee tässä vaiheessa myös oman kehon akun ja kuormituksen tilaa sykevälivaihtelusta mittaavat laitteet. Jokainen osallistuja saa itse päättää kuinka paljon laitetta haluaa arjessaan käyttää.

”Teknologia avaa silmiä arjen valintojen vaikutuksille”, kertoo Antti Luukkanen

”Useimmissa yrityksissä on kuormittuneita ihmisiä, niin henkisesti kuin fyysisesti, eikä pitkään jatkunut poikkeustilanne ole helpottanut varsinkaan henkistä puolta. Liikkuva Suomi tuo mukanaan valmennusmaailman ja teknologian parhaat työkalut, jotka jalostetaan kaikkien käyttöön yksinkertaisilla otsikoilla ja tehtävillä. Kun nämä käsitellään tiimikokouksissa, kaikkien ääni saadaan kuuluviin. Käytännössä riittää, kun otsikon miettimiseen varataan viisi minuuttia viikosta, joten asiaan sitoutuminen ei ole myöskään ajankäytöstä kiinni. Yhteisön ja oman tiimin tuki on merkittävässä roolissa jokaisen motivoinnissa.”

Siemens on loistava suunnannäyttäjä muille – teknologian lisäksi myös ihmisten jaksamiseen panostamisessa”, Luukkanen muotoilee loppuun.

Lisätietoja:
Heidi Moilanen, HRD Siemens Osakeyhtiö: heidi.moilanen@siemens.com, +358 44 525 3990
Antti Luukkanen, CEO Liikkuva Suomi: antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi, +358 44 381 3336

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme? Ota meihin yhteyttä info@liikkuvasuomi.fi. 

1.10.2021 / Antti Luukkanen

Case Vainu & Liikkuva Suomi: Teknologioilla ja datalla on keskeinen rooli hankkeissa

Teknologioilla ja datalla on keskeinen rooli hankkeissa, sillä niitä hyödynnetään sekä valmennuksessa, että saavutettujen tulosten seuraamisessa.

”Pystyn suosittelemaan Vainun käyttöä kaikille BtoB liiketoimintaa tekeville yrityksille, erityisesti jos kiinnostaa sellainen yksityiskohta, että CRM:n sisältämä data olisi ajan tasalla, ilman hyödytöntä manuaalista työtä. Tai jos kiinnostaa käyttää myynnin rajallinen resurssi vain ja ainoastaan järkeviin kohteisiin. CRM:n ja Vainun kombo on ainakin meillä vapauttanut kaikkien aikaa tehokkaampaan & fiksumpaan työntekoon”, kertoo Liikkuvan Suomen toimistusjohtaja Antti Luukkanen.

Kiitos hyvästä työstä Vainun Ella Tyrväinen ja meidän Suvi Hautamäki, sekä myös Vainun käytännön kontaktimme Antti Appelgren. Mukavampi tehdä työtä jolla on monessakin mielessä tarkoitus, kun saa käyttää aikansa oleellisiin asioihin.

Linkki Vainun kirjoittamaan asiakastarinaamme tässä: https://www.vainu.com/fi/asiakkaat/liikkuva-suomi/

#vainu
#liikkuvasuomi
#lisäarvo

1.10.2021 / Antti Luukkanen

ELY-kehittämishanke: Liikkuva Suomi avaa hankkeen myötä ovensa uusille sektoreille

Liikkuva Suomi teki 12/2019-07/2021 välisenä aikana ELY:n kehittämishankkeen hyvinvointipalveluiden suuntaamisesta uusille sektoreille: Kansainväliselle ja julkiselle sektorille.

Kansainvälisen sektorin mahdollisuuksia päästiin pilotoimaan onnistuneesti hankkeen aikana ja tekemään ensimmäinen merkittävä sopimus palvelun viennistä ulkomaille. Kyseinen asiakas työllistää 45.000hlö 107 eri maassa, joten palvelun skaalautuminen kieliversioneen voidaan todeta hyvin toimivaksi pilotin ja kehittämistoimien jälkeen. Kansainvälisyyden osalta näköpiirissä siintää kaavailut uusista hankkeista sekä voimakas kasvu lähivuosina. Jakeluteitä on myös tunnistettu, joiden avulla kasvua pystytään tekemään skaalautuvasti. 

Julkinen sektori oli hankkeen toinen pääsegmentti ja hankkeessa tehtiin tälläkin sektorilla pilotointiohjelma. Merkittävänä onnistumisena voidaan pitää sitä, että kesällä 2021 päästiin solmimaan 3+1 vuotinen puitesopimus Suomen suurimman työeläkevakuuttaja Kevan kanssa, työkykyjohtamisen palveluiden tuottamisesta. Sektorista ollaan tekemässä merkittävää kasvua seuraavien vuosien aikana yhdessä Kevan ja muiden sopimuskumppaneiden kanssa. Näistä ensimmäisiä toteutuksia onkin jo käynnistetty. 

Varhaisen mallin tukea työntekijöille ja yrityksille

Entistä varhaisemman mallin fyysistä ja henkistä tukea, sekä lähijohtamisen työkaluja sisältävää toimintaa on harvemmin julkisella sektorilla onnistuneesti toteutettu. Laajassa kuvassa ja suurelle kohderyhmälle toteutettuna sillä on merkittävä rooli myös kansanterveyttä edistävässä toiminnassa. Toimintamalli on täysin kopioitavissa myös muihin kuntiin, kaupunkeihin ja virastoihin. Sama pätee luonnollisesti myös BtoB-kenttään, joka on Liikkuvalle Suomelle entuudestaan se tutuin kohderyhmä. 

Hankkeen jälkeen syntyneiden sopimusten vaikutukset ovat erittäin merkittävät tulevaisuuden kasvuun, sekä tuleviin hankkeisiin liittyen. ”Kehitystyötä jatketaan ja kasvua haetaan molemmista kohderyhmistä ja seuraavaa hanketta ollaan jo valmistelemassa kasvun vauhdittamiseksi. Ilman hankkeen aikana tehtyjä panostuksia konseptointiin ja oman osaamisen vahvistamiseen tämä ei todennäköisesti olisi onnistunut. Hankkeen aikana yritykseen rekrytoitiin alan asiantuntijoita palvelua kehittämään, sekä ostettiin palveluja ulkopuolisilta toimijoilta, mahdollistamaan päänavaukset uusilla toiminta-alueilla”, sanoo Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen.  

Luonnossa liikkuminen on yksi keino ladata akkuja, sanoo Antti Luukkanen

2.9.2021 / Antti Luukkanen

Kevan kumppani

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva on valinnut Liikkuvan Suomen työkykyjohtamisen kumppaniksi.

Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen iloitsee uudesta kumppanuudesta.

Liikkuva Suomi täydentää Kevan omia asiantuntijapalveluita yhtenä Kevan uusista työkykyjohtamisen kumppaneista. Kumppanuuden tavoitteena on tuoda työkykyjohtamisen palvelut entistä kattavammin Kevan asiakkaille. 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan ja Suomen Pankin henkilöstön eläkeasioista. Työkykyjohtamisen kumppanuus Liikkuvan Suomen kanssa tukee Kevan monipuolisia työelämäpalveluita ja julkisen alan henkilöstön työuria.

”Työkyvyn ylläpitäminen koko pitkän työuran ajan on tärkeää kaikille, ja työssä jaksaminen on koko yhteisön asia. Meidän tehtävämme on tuoda työkykyjohtamisen työkalut lähelle yhteisöjen arkea”, sanoo Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen.

Työhyvinvoinnin johtamisella ja toimivilla työkykyjohtamisen prosesseilla vaikutetaan ennakoivasti henkilöstön työhyvinvointiin ja ehkäistään työkyvyttömyysriskejä.

Liikkuvan Suomen valmennuspäällikkö Tiina Ven iloitsee kumppanuuden tuomista mahdollisuuksista: ”Lähdemme innolla koko osaavan valmennustiimimme kanssa kehittämään Kevalle työkykyjohtamisen uusia malleja.”

Kevan ja Liikkuvan Suomen tarina on vasta alussa. Seuraa blogistamme, mitä upeaa saamme yhdessä aikaan!

29.4.2021 / Antti Luukkanen

Esittelyssä aurinkoinen valmentajamme Kirsi Roos

Liikkuva Suomi -tiimi sai loistavan lisän joukkoihinsa, kun Kirsi Roos hyppäsi lennosta mukaan alkuvuodesta 2021. Kirsi tulee osallistumaan työyhteisövalmennuksien monimuotoisiin tehtäviin, joista ensimmäisten joukossa on ollut englanninkielisen videovalmennusmateriaalin tuottaminen.

”Oli kerrassaan mahtavaa löytää tällainen aurinkoinen ihminen, vieläpä meidän päämajan kotinurkilta, lähtökohtaisesti suomalaisille haastavan kuuloiseen tehtävään: Valmentamiseen ja valmennussisällön tuottamiseen englanniksi. Kun yhtälöön lisätään se, että asiakkaat ovat monista eri maista, kulttuureista ja lähtökohdista, täytyy olla erityisen tarkkana, miten sanoman ja merkityksen saisi välitettyä perille saakka.”, Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen kertoo.

Kirsi kertoo startistaan itse näin: ”Liikkuva Suomi -valmennuksissa on samat arvot kuin itselläni, joten on mukavaa tehdä töitä kun arvomaailmat kohtaavat.

Taustani on ryhmä- ja yksilövalmennuksissa, joiden kautta olen saanut tutustua läheltä käytännön haasteisiin, joita ihmiset kohtaavat matkallaan kohti terveyttä edistäviä elämäntapoja. Palkitsevinta työssä on tyytyväiset ja hyvinvoivat asiakkaat. Tiimiytymistä työyhteisöjen sisällä on myös ilo seurata.”

Antti jatkaa kokemuksista ensimetreiltä: ”Kirsin kanssa on alusta saakka kaikki toiminut todella hienosti ja helposti. Tiimiin liittyminen meni hyvinkin luontaisesti, ja videoiden tekeminen suomeksi ja englanniksi näyttää sujuvan vaivattomasti. Kun meillä on kohta asiakkaita jo useassa kymmenessä maassa ja lähes kaikilla mantereillakin, niin tekeminen ei ihan heti tule loppumaan. Haasteet kylläkin kasvavat ja monimuotoistuvat, onneksi niistähän me juuri tykätään. Missä suurin haaste, siellä myöskin suurin tarve.”

Antti Luukkanen: ”Tervetuloa tiimiin Kirsi!”

Kirsi summaa lopuksi: ”Terveet elämäntavat voi omaksua pienin askelin suhteuttaen kaikki omaan elämään sopivaksi. Tällä tavoin tavoitamme työntekijöistä enemmistön, sillä kynnys muutoksen tekemiseen on tehty mahdollisimman matalaksi.

Tervetuloa mukaan – olemme mielellämme mukana juuri teidän yrityksen matkassa kohti muutosta.”

15.4.2021 / Antti Luukkanen

LähiTapiola Vellamossa aktiivisuus ja kannustaminen huipputasolla

Vellamon Liikkuva Suomi -valmennus starttasi elokuun lopussa 2020, yhteistä matkaa on takana 7,5 kuukautta. Heti alusta lähtien sekä ylin johto, ohjausryhmä, tiimin vetäjät, että asiantuntijat ymmärsivät upeasti mitä ohjelmassa lähdettiin tavoittelemaan.

(Kuva: Hyvinvointipäivä 2019)

Startissa saavutettu aktiivisuuden ja kannustamisen todellinen huipputaso on saatu yhteisellä tekemisellä säilymään näissä timanttisissa lukemissa, jotka uskoisin joka ikisessä työyhteisössä otettavan vastaan minä tahansa päivänä:

-Osallistumisprosentti 88%

-54.112 kpl kirjattuja merkintöjä (aktiivisuus & hyvinvointi)

-85% osallistujista yli 2,5h liikuntaa / vko (vrt kansallinen keskiarvo on 20%)

-keskimäärin 459 kirjausta / hlö 7,5kk aikana (aktiivisuus & hyvinvointi)

-214.300 kpl annettuja kannustuksia

LähiTapiola Vellamon hallintojohtaja Johanna Siiropää kertoo: ”Olemme Vellamossa tukeneet henkilöstön hyvinvointia jo pidemmän aikaa erilaisin yksittäisin toimenpitein mm. Firstbeat-mittauksin, virkistyssetelein, sekä erilaisia hyvinvointia tukevia teemoja lanseeraten. Vuonna 2020 meillä oli etsinnässä pitkäkestoisempi hanke ja toteutukseen valikoitui tiukan seulan jälkeen Liikkuvan Suomen konsepti.

Henkilöstölle hankittiin kesälahjaksi Liikkuvan Suomen toimittamat Garminin rannekkeet saatesanoin:  Ottakaa heti käyttöön ja pitäkää tallessa, sillä syksyllä näitä tarvitaan! Rannekkeiden ympärillä alkoi heti aktiivinen keskustelu ja Body Battery ym lukemia vaihdettiin aktiivisesti aamukahvin äärellä.

Lanseeraus toteutettiin pandemian keskellä onnistuneesti Teamsilla Liikkuvan Suomen Antti Luukkasen johdolla. Matkan varrella on pidetty useita Liikkuvan Suomen vetämiä yhteisiä digitapaamisia sekä hankkeeseen asetetun ohjausryhmän, että koko henkilöstön kesken. Liikkuvan Suomen hyvistä kokemuksista & ehdotuksesta viisastuneena asetimme hankkeelle hyvän vastaanoton saaneen kannustimen: kun osallistuminen ja aktiivisuus pysyy koko vuoden hyvällä tasolla, voi ansaita peräti viikon ylimääräisen palkallisen loman!

Tässä tilanteessa, kun 90 % henkilöstöstä työskentelee etätöissä, myös Liikkuva Suomi -valmennuksen alustana toimiva HeiaHeia -alusta on toiminut yhteisöllisyyden tukemiseen loistavasti. Valmennuskokonaisuus on häivyttänyt maantieteellisiä ja tiimien välisiä raja-aitoja, sekä tutustuttanut Vellamo-perheenjäseniä entistä paremmin toisiinsa”, Siiropää jatkaa.

Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen kertoo: ”Tätä valmennusta on ollut kerrassaan ilo olla rakentamassa alusta saakka. On hienoa kun joissakin yrityksissä ymmärretään ainaisten lupausten sijaan investoida kattavasti myös konkreettisten tekojen synnyttämiseen henkilöstön henkisen ja fyysisen kapasiteetin rakentamiseen askel kerrallaan, sekä yhteisöllisen yrityskulttuurin kestävään kehitykseen.

Olemme toki kaikissa valmennuksissamme vuosien saatossa saaneet aikaan 75-100% osallistumisen, on luonnollisesti hienoa yltää jopa meille hyvään 88% lukemaan. Koska paraskaan valmennusohjelma ei tuota sille asetettuja tavoitteita, jos ihmisiä ei saada osallistumaan. Hyvinvointialan keskiarvot pyörii 20-30% osallistumisen lukemissa, jolloin homma tahtoo jäädä jo entuudestaan motivoituneiden ”kivaksi uudeksi jutuksi”.

Mutta Vellamon tapauksessa osallistujien oma motivaatio, suoritusten määrä, sekä erityisesti huikea kannustuksien määrä (henkilöstö on tsempannut toisiaan yli 200.000 kertaa!), on saatu yhteisillä toimilla jopa käsittämättömän kovalle tasolle. Vaikka asiaa katson luonnollisesti puolueellisten lasien läpi, niin tämä hanke toimii jokaiselle työnantajalle alasta riippumatta malliesimerkkinä siitä, mitä fiksuihin asioihin panostava yritys, näkemystä & uskallusta omaava ylin johto ja edistyksellinen valmennustalo voi parhaimmillaan saada yhdessä aikaan. Näitä tuloksia, joista kaikkein tärkeimpiä ovat osallistujien kertomat kokemukset, ei kumpikaan osapuoli olisi saanut aikaiseksi yksin. 7,5kk on nyt takana, ja yhteinen taival kohti kestävää menestystä toivottavasti vasta alussa”, Luukkanen summaa hymy huulillaan.

”Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävien elämäntapamuutosten voi jo nyt todeta olevan monen osallistujan kohdalla pysyviä. Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet yli odotusten!”, Johanna Siiropää tiivistää yhteistyöhön tyytyväisenä.

14.4.2021 / Antti Luukkanen

Esittelyssä sisällöntuottaja Miia Salminen

Liikkuva Suomi on panostanut jo vuosia videovalmennuksen kehitykseen ja kaikki valmentaminen on jo ennen poikkeusolojakin onnistunut 100% etänä.

Viimeisen 6kk aikana katsetta on asiakkaidemme valmentamisen lisäksi suunnattu kasvavalla trendillä myös sosiaaliseen median kanaviin ja saimmekin timanttisen lisäyksen tiimiin, kun Miia Salminen aloitti marraskuussa 2020 vastaamaan videosisältöjen suunnittelusta, kuvauksesta ja editoimisesta.

”Olen erittäin innoissani päästessäni tuottamaan sisältöä Liikkuva Suomi- tiimille. Liikkuva Suomi -ideologia vastaa hyvin omia ajatuksiani, sillä aktiviinen elämäntyyli kuvastaa hyvin perheemme arkea. Meillä on huippuinnostunut ja osaava tiimi kasassa, ja pääsen antamaan myös omaa panostani joka osa-alueelle, mikä motivoi minua entisestään. ”, Miia Salminen kertoo startistaan tiimissä.

Liikkuva Suomi toimitusjohtaja Antti Luukkanen jatkaa:  ”Aloitus Miian kanssa on ollut monessakin mielessä mahtava. Ensinnäkin pääsimme tarjoamaan Miialle reitin hypätä palkkatyöstä jo hetken aikaan haaveilemaansa maailmaan videoiden tuottamisen parissa, kuitenkin niin että Miialla riittää aikaa tehdä projekteja oman tahtotilansa mukaan myös muille asiakkaille. Miia tuottaa videoita meille noin 3-4 päivää viikossa, sisältöjähän teimme noin 300 videon verran viimeisen vuoden aikana, suomeksi ja englanniksi, eikä tämä ole ainakaan laskemaan päin, joten työtä riittää varmasti tulevaisuudessakin.”

”Yhteistyö Miian kanssa on alusta saakka ollut molemmin puolin helppoa ja innostavaa. Juuri pari viikkoa sitten ehdotin ohimenevänä heittona että ”pitäisikö kuvata hiihtogolf-video”, antaaksemme ihmisille luovia esimerkkejä keksiä uusia liikkumisen ideoita. Varmaankin moni olisi saman tien torpannut moisen hiihtogolf-idean ”typeränä / turhana”, mutta Miia sanoi saman tien ”Loistava idea, lähdetäänkö heti huomenaamusta kuvaamaan”. Seuraavana päivänä klo 12 tämäkin video oli jo editoitu ja levitetty sosiaalisen median syövereihin, hyvällä vastaanotolla. Juuri tätä kaipaamme omaan tiimiimme, osaamista, innostusta, iloa, energiaa, luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia juttuja.”, Antti jatkaa.

”Matka on jo tähän saakka sisältänyt paljon iloa ja aurinkoa, ja tekemisen draivi & suunta on oikea. On mukavaa aloittaa työt joka päivä, kun ympärillä on omaakin innostusta entisestään buustaavia osaavia ihmisiä. Siispä tervetuloa tiimiin Miia!”

Katso Antin ja Miian hiihtogolf-video.
https://youtu.be/LYqHs9zgDto

23.3.2021 / Antti Luukkanen

Suvi Hautamäki Liikkuva Suomi -tiimin koordinaattoriksi

Liikkuva Suomi sai merkittävän vahvistuksen joukkueeseen, kun Suvi Hautamäki aloitti valmennuspalveluiden, asiakkuuksien ja hankkeiden koordinaattorina 8.3.2021. Suvilla on pitkä kokemus monista liiketoimintojen osa-alueista ja vahva kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, sekä pitää teknisetkin järjestelmät kunnossa.

”Roolini koordinaattorina on huolehtia ja varmistaa asioiden sujuvuus ja pitää langat käsissä. Nautin, kun saan auttaa, olla tukena ja mahdollistamassa Liikkuvan Suomen matkaa ja kasvua.”, aurinkoinen Suvi Hautamäki kertoo.

Liikkuva Suomi on innostava ja innovatiivinen työpaikka, asioita tehdään ihmiseltä ihmiselle ja ennemmin ennakoiden kuin myöhässä. Hyvinvointi ja sen eri osa-alueista huolehtiminen on enenevissä määrin nouseva trendi ja siihen me Liikkuvalla Suomella luomme ratkaisuja, jotta yksilöt ja työyhteisöt voisivat arjessaan paremmin.”, Suvi jatkaa.

Liikkuvan Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen: ”Löysimme tiimiimme kaivatun avainpelaajan, mahtava homma kun saimme aina iloisen Suvin joukkueeseen. Olemme laajentuneet viimeisen vuoden aikana vahvasti Suomen rajojen ulkopuolelle, asiakkaiden henkilöstöä löytyy tällä hetkellä 8. eri maasta. Kun samalla myös kuntasektorin valmennukset ovat tulleet jo pitkään menestyksellä tekemiemme yritysvalmennuksien rinnalle, niin valmennuskokonaisuudet alkavat olla melkoisen moniuloitteisia. Timanttiselle koordinaattorille, jolla langat pysyvät käsissä myös tiukoissa paikoissa, on todellakin tarvetta.

Lämpimästi tervetuloa joukkueeseen, Suvi!”

Lisätietoja:
Antti Luukkanen, toimitusjohtaja, antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi, 044 381 3336
Suvi Hautamäki, koordinaattori, suvi.hautamaki@liikkuvasuomi.fi, 040 745 3879

15.10.2018 / Antti Luukkanen

Huippu-urheilusta hyvinvointibisnekseen

YLE-urheilun asiantuntija ja maajoukkuevalmentaja Kalle Lassila hyppäsi mukaan hyvinvointivalmennukseen.

Kalle Lassila on aloittanut Liikkuva Suomi –yrityksen aluepäällikkönä Pohjanmaan alueella lokakuussa. Liikkuva Suomi auttaa yrityksiä tukemaan työntekijöiden hyvinvointia liikkumisen, stressinhallinnan ja ravitsemuksen keinoin.

HELSINKI 5.10.2018: Huippuhiihtäjä Kalle Lassila sijoittui maailmancupissa 11 kertaa 10:n joukkoon ja oli Vancouverin olympiakisoissa 2010 paras suomalainen mieshiihtäjä. Sittemmin Lassila on tullut tutuksi YLE Urheilun asiantuntijana. Ruudussa Lassila nähdään taas lokakuussa, kun hiihdon Suomen Cup avataan Vuokatissa.

Oman kilpauransa jälkeen Lassila siirtyi valmentamaan huippu-urheilijoita ja toimii nyt myös nuorten hiihtomaajoukkueen valmentajana. ”Entisenä huippu-urheilijana ja ammattivalmentajana tiedän hyvin, että suorituskyky ja kapasiteetti on useamman asian summa. Liikunta on toki tärkeää, mutta yhtä tärkeitä jaksamisen kannalta on lepo, palautuminen ja oikeanlainen ravinto”, sanoo Lassila. ”Liikkuva Suomi pyrkii saamaan aikaan mitattavaa hyvinvointia näillä kaikilla alueilla. Pystyn hyödyntämään valmennuskokemustani asiakkaittemme hyväksi, ja siten auttamaan ihmisiä pärjäämään paremmin. Se tuntuu mukavalta”

7.5.2018 / Antti Luukkanen

Liikkuva Team Lohja starttaa lokakuussa

Fakta: Mitä parempi fyysinen kunto, sitä parempi työkyky ja vähemmän uupumusta. Hyvä ja energinen olo on kuitenkin saavutettavissa jo pienten valintojen avulla.

Käynnistämme lohjalaisille yrittäjille sekä yrityksille lokakuussa Liikkuva Team Lohja -hyvinvoinnin ohjelman, jossa autamme paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä tekemään pitkäkestoisia valintoja niin liikunnan-, ravinnon-, levon- ja mielen hyvinvoinnin suhteen.

Team Lohjan kummiurheilijana toimii Lohjan oma Henry Manni – Henry on mukana yhteisön tapaamisissa, sekä tsemppaa osallistujia Heiaheiassa.

Liikkuva Team Lohja -ohjelma starttaa 18.10.2018

Team Lohjan yhteisö toimii tapaamisten lisäksi digitaalisella HeiaHeia -alustalla, josta löytyy eri lähtötasoille suunnattuja liikuntaohjelmia ja valmentajien neuvoja ja ohjeita. Alustalle on ravitsemusvinkkejä koonnut Patrik Borg ja uni- ja lepo-ohjelmasta vastaa Oivauni Oy:n Henri Tuomilehto. Sähköisen alustan etu on myös sen sosiaalisuus. Suljetussa yhteisössä pääset kannustamaan toisia ja verkostoitumaan. Uusia yhteistyökuvioita voi syntyä lähes huomaamatta, kun keskustelua käydään virka-ajan ulkopuolella ja yhteisten intressien myötävaikutuksella.

7 kuukautta kestävä ohjelma lohjalaisille yrittäjille ja yrityksille, 445 €/ hlö, alv 0 %.

Ohjelma

18.10.2018 Klo 13-16, Aplico
Lähtötasotestin mukaiset kunto-ohjelmat
Teemaluento: Lepo ja uni
Henryn kokemukset ja vinkit
Liikuntaosuus: Saliharjoittelu

11.12.2018 Klo 13-16, Sporttikeskus Tennari
Teemaluento: Mielen hyvinvointi
Henryn kokemukset ja vinkit
Liikuntaosuus: Pallopelit

15.1.2019 Klo 13-16, Valmennuskeskus Huippu
Teemaluento: Liikunta & ajanhallinta
Henryn kokemukset ja vinkit
Liikuntaosuus: Crosstraining / toiminnallinen harjoittelu

26.3.2019 Klo 13-16, Valmennuskeskus Huippu
Teemaluento: Ravinto
Henryn kokemukset ja vinkit
Liikuntaosuus: Kehonhuolto / jooga tai pilates

Toukokuu 2019 (päivä vahvistuu) klo 13-16 Meriturva & Harjun urheilukenttä
Yhteenveto ohjelmasta
Liikuntaosuus: Yleisurheilu- ja kelauskokeilut

Osallistumismaksu 445 €/hlö (alv 0). Hinta sisältää digitaalisen alustan käytön, liikuntaohjelmat, ravinto- ja lepovinkit, valmentajien ohjeet, luennot sekä tapaamisten ohjelman kokonaisuudessaan. Lisäksi osa osallistumismaksusta käytetään Henryn tukemiseen matkalla kohti Tokion paralympiakultaa 2020.
Ilmoittaudu mukaan info@liikkuvasuomi.fi

Lisätietoja
Liikkuva Suomi, Antti Luukkanen, puh. 044 381 3336
antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi
Laura Lepistö, laura@snou.fi

12.4.2018 / Antti Luukkanen

Liikkuva Yrittäjä -ohjelma huolehtii yrittäjän arjesta

Fakta: mitä parempi fyysinen kunto, sitä parempi työkyky ja vähemmän uupumusta.

Arjen kiireessä on ihan luonnollista, että tulee helposti asetettua omat tarpeensa taka-alalle. On kuitenkin hyvä huomioida, että yrittäjänä olet itse toimintasi kaikista tärkein voimavara. Hyvä ja energinen olo on saavutettavissa jo pienten valintojen avulla. Käynnistämme yrittäjille elokuussa Liikkuva Yrittäjä -hyvinvoinnin ohjelman, jossa autamme sinua tekemään pitkäkestoisia valintoja niin liikunnan-, ravinnon-, levon- ja mielen hyvinvoinnin suhteen. Mukana valmennustiimissä on myös hiihtäjä Krista Pärmäkoski.

7 kk: Liikunta – Lepo – Ravinto – Mieli – Ajanhallinta

Liikkuva Yrittäjä -ohjelma starttaa lokakuussa!

Ohjelman taustalla on sähköinen, yhteisöllinen alusta, josta löytyy eri lähtötasoille suunnattuja liikuntaohjelmia ja valmentajien neuvoja ja ohjeita. Alustalle on ravitsemusvinkkejä on koonnut Patrik Borg ja uni- ja lepo-ohjelmasta vastaa Oivauni Oy:nHenri Tuomilehto. Sähköisen alustan etu on myös sen sosiaalisuus. Suljetussa yhteisössä pääset kannustamaan yrittäjä-kollegaa ja verkostoitumaan. Uusia yhteistyökuvioita voi syntyä lähes huomaamatta, kun keskustelua käydään virka-ajan ulkopuolella ja yhteisten intressien myötävaikutuksella.

Ohjelma

23.10.2018 klo 13-16 Boxinbox (Aulangontie 1 B)
Teemaluento uni ja palautuminen. Puheenvuorot Boxinbox yrittäjä Juuso Aho ja Antti Luukkanen. Liikuntalajien testausta.

3.12.2018 klo 8.30-10.30 
Joulupuuro ja teemaluento mielen hyvinvoinnista.

9.1.2019 klo 13-16
Teemaluento ajanhallinnasta. Liikuntalajien testausta

14.3.2018 klo 13-16
Teemaluento ravinnosta ja yhteenveto. Liikuntalajien testausta.

Huhtikuun päivämäärä tarkentuu.

Ohjelmaan sisältyy viisi tapaamista, jotka järjestetään Hämeenlinnassa.

7 kuukautta kestävä ohjelma yrittäjille ja pienyrityksille, 299,00 €, alv 0 %. Hinta sisältää sähköisen alustan käytön, liikuntaohjelmat, ravinto- ja lepovinkit, valmentajan ohjeet, luennot sekä ohjelman lajitestaukset.

Ilmoittaudu mukaan info@liikkuvasuomi.fi

Lue myös: Hämeenlinnan kaupunkiuutiset: Mika Savolainen etsii uudelleen liikunnankipinää

2.3.2018 / Antti Luukkanen

Lounaismaan Osuuspankki löysi etsimänsä hyvinvointipalvelun

Lounaismaan Osuuspankki aloitti Liikkuva Suomi -palvelun käytön tammikuussa. Heti Kick off tilaisuudesta lähtien henkilöstö on ollut innostunutta ja sitoutunutta. Pankki pitää tärkeänä, että henkilöstö saa tukea jaksamiseen nimenomaan oman lähtötason mukaan.

Olemme kaivanneet henkilöstölle sellaista hyvinvointia tukevaa hanketta, johon jokainen voisi osallistua oman elämäntilanteensa mukaan. Uskon, että Liikkuva Suomi vastaa hyvin tarpeisiimme ja odotamme mielenkiinnolla henkilökunnan palautetta tulevalta vuodelta, sanoo henkilöstöpäällikkö Ritva Näsi-Huovinen Lounaismaan Osuuspankista.

Liikkuva Suomi -palvelua on mahdollista tehostaa erilaisilla aktiivisuuslaitteilla. Lounaismaan Osuuspankki halusi täydentää palvelua henkilöstölle jaettavilla, sykettä mittaavilla GPS-älyrannekkeilla, jotka myös saavat henkilöstöpäälliköltä kiitosta:

Kaikki ottivat rannekkeet hienosti käyttöön ja suorituksia alkoi heti kertyä HeiaHeiaan, Näsi-Huovinen kertoo.

Osuuspankkilaisten ensimmäisen jakson tavoite on kerätä yhteisesti 10 viikon aikana tietty määrä liikuntatunteja. Kun jaksoa on kulunut yli puolet, näyttää että tavoite täyttyy etuajassa.

Porukka vaikutti innokkaalta jo Kick offissa. Tuntui, että sormet syyhysivät halusta päästä tutustumaan palveluun ja suorituksia tekemään. Tulevaisuudessa käytävästä tiimihaasteesta mainitseminen sai monelle hymyn huulille, myhäilee Liikkuva Suomi -palvelussa valmentajana toimiva Tuukka Hieto.

Palvelun yksi vahvuus on valittavien liikuntalajien monipuolisuus. Kaikki eivät pidä juoksemista tai kokevat olonsa epämukavaksi vedessä. Silloin tiukasti ennakkoon määrättyjen liikuntasuoritusten tekemiseen voi olla vaikeaa lähteä. Liikkuva Suomi -palvelussa jokainen määrittelee itse oman lajinsa mistä suorituksia kerää. Motivaatiota nostaa myös toisen kannustaminen ja yksilön huomiointi. Lounaismaan osuuspankkilaiset ovat kannustaneet toisiaan reilun neljän viikon aikana huikeat 7000 kertaa.

Lajikirjosta jokaiselle löytyy jotakin ja on hyvä, että arkiliikunta on huomioitu, myötäilee Näsi-Huominen. On myös ollut hienoa, että kannustusta tulee suhteessa kunkin omaan lähtötasoon. Henkilöstö on hyvin sitoutunut palvelun käyttöön ja tuleviin tavoitteisiin.

Tässä, niin kuin muissakin meidän tekemissä projekteissa huomaa johdon ja avainhenkilöiden korkean sitoutumisen merkityksen ja loistavan esimerkin näyttämisen. Näen, että tämä on osaltaan edesauttamassa koko työyhteisön yhteisöllisyyden tunnetta ja on varmasti heijastunut positiivisesti myös projektin upealle startille, kiteyttää Tuukka Hieto.

31.1.2018 / Antti Luukkanen

Liikkuva Suomi innosti CAP-Groupin henkilöstön liikkeelle

Kuljettajakoulutusta yrityksille ja kuluttajille tarjoava CAP-Group lähti mukaan Liikkuvaan Suomeen joulukuun alussa.

Palvelun käyttöä on nyt takana noin kaksi kuukautta ja yli kaksisataa mukana olevaa työntekijää on innostunut ja sitoutunut niin tavoitteiden saavuttamiseen kuin toistensa kannustukseen.

Meillä on kolmen viime vuoden aikana kokeiltu monenlaisia liikuntaan aktivoivia haasteita ja palveluja työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Niissä on ollut se ongelma, että liikkumaan on saatu vain ne, jotka liikkuvat muutenkin. Vähän liikkuvien on hankala motivoitua, kun aktiiviliikkujat niin sanotusti aina puhdistavat palkintopöydän. Nyt tilanne on toinen ja lähes koko porukka on lähtenyt innostuneesti mukaan, kertoo CAP-Groupin toimitusjohtaja Pekka Kari.

Yhteisöllinen Liikkuva Suomi

Yhteisöllisyys on iso osa Liikkuvan Suomen palvelua. Jokainen pääsee tekemään suorituksia oman lähtötason mukaan ja edesauttaa omalla panoksellaan kokonaistavoitteiden saavuttamista. Työkaverin suorituksia on helppo kannustaa peukulla.

CAPin ensimmäisen Liikkuva Suomi –jakson, jossa kerättiin liikuntatunteja, tavoite täyttyi viikon etuajassa. Seuraava jakso on tiimihaaste ja sekin on Pekka Karin mukaan otettu hyvin vastaan.

Tiimikisa on saanut aikaan positiivista toimipisteiden välistä kisailua. Se on näkynyt muiden muassa työntekijöiden sisäisissä kanavissa, joissa on alettu keskustella työasioiden lisäksi käynnissä olevasta haasteesta ja liikunnasta. Tämä palvelu selkeästi lähentää meidän ihmisiä.

Valmentaja ja älykellot kannustavat liikkeelle

Liikkuvan Suomen Tuukka Hieto toimii CAPin valmentajana. Tuukka vastaa palveluiden toiminnasta, tuottaa palveluun sisältöä liikunnasta ja
antaa vinkkejä hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

CAPin iso yhteisö on todella aktiivisesti mukana. Se, että toimipisteitä on ympäri Suomen ei ole näkynyt porukan aktiivisessa otteessa. Vaikuttaa, että koko yhteisössä vallitsee todella positiivinen meininki. Pieniin arkisiin asioihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, Hieto iloitsee.

CAP-Groupin Liikkuva Suomi palvelua täydennettiin työntekijöille annetuilla Garminin älykelloilla.

Älykellot ovat selkeästi kannustaneet ihmiset liikkeelle. Se myös muistuttaa, jos on liian kauan paikoillaan ja se on suuri plussa.

20.12.2017 / Antti Luukkanen

Verkkokauppa avautui

Liikkuva Suomi on avannut verkkokaupan, josta yksittäiset ihmiset ja yritykset voivat lunastaa käyttöönsä Liikkuvan Suomen palvelut. Palvelun taustalla on räätälöity HeiaHeia-palvelu, johon asiantuntijamme ovat tuottaneet erilaisia liikuntaohjelmia sekä ravinto- ja lepovinkkejä. Alustalla on lisäksi videogalleria, josta löytyy kattava valikoima opastusvideoita liikkeiden oikeaoppiseen tekemiseen.

1.12.2017 / Antti Luukkanen

Nettisivut avautuivat

Liikkuva Suomi tarjoaa yrityksille ja yksilöille palvelun, jonka pohjana toimii innostava sosiaalinen sovellus yhdistettynä asiantuntijoiden tekemiin ja lähtötasosta riippumattomiin ohjelmiin liikunnasta, ravinnosta ja levosta.